Tillatelse til omsetning av natriumsalt av 6’-sialyllaktose som ny mat