Tillatelse til omsetning av olje fra Schizochytrium sp. (WZU477) som ny mat