Tillatelse til omsetning av pasteuriserte Akkermansia muciniphila-bakterier som ny mat