Tillatelse til omsetning av tørkede frukter av Synsepalum dulcificum som ny mat