Tillatelse til omsetning av tørket gul melorm som ny mat