Tillatelse til utvidelse av bruksbetingelser for frøolje av allanblackiafrø som ny mat