Tillatelse til utvidelse av bruksområdet for mikroalgen Schizochytrium sp. som ny mat