Tillatelse til utvidelse av bruksområdet for olje av Schizochytrium sp. som ny mat: forlengelse