Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser for karbomer