Tilsyn med kryptoaktiva: kriterier for klassifisering