Tilsyn med kryptoaktiva: myndighet til å gripe inn