Tiltak mot EM-infeksjon hos hunder: endringer til liste