Transaksjonsregistre: utfyllende bestemmelser om innholdet av søknader om registrering