Trygdeforordningen: endringsbestemmelser om ytelser i visse land