Typegodkjenningsforordningen 2012 for motorvogner: endringsbestemmelser om forlenget førerhus og aerodynamiske anordninger