Undersøkelse av visse sorter av jordbruksvekster: endringsbestemmelser