Utslippstak for visse forurensende stoffer fra mellomstore forbrenningsanlegg