Renere luft-pakken 2013

Tittel EU-forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS-vedtak EØS-beslutningens ikrafttredelse Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Utslippstak for visse forurensende stoffer fra mellomstore forbrenningsanlegg KOM(2013) 919 32015L2193 Nr. 183/2021 FOR 2021-06-23 nr 2221
Takdirektivet 2016 om reduserte utslipp av visse forurensende stoffer til luft KOM(2013) 920 32016L2284
EU-strategi for renere luft i Europa