Europalov - uke 30/2013

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 302013 - Europalov - uke 30/2013

UKE 30/2013
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 22.-28.07.2013


• nye saker
- andre saker

FINANSIELLE TJENESTER
Betalingstjenestedirektivet (revisjon) - Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 24.7.2013
Interbankgebyrer for kortbaserte betalingstransaksjoner - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 24.7.2013
- Euroforordningen: betalinger over landegrensene - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 24.7.2013
- Betalingstjenestedirektivet - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 24.7.2013

FORBRUKERVERN
- Pakkereisedirektivet (revisjon) - Høring igangsatt av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 22.7.2013.
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) igangsatte 22. juli 2013 en høring om forslaget til nytt direktiv om pakkereiser som Kommisjonen la fram 9. juli 2013. I høringsbrevet peker BLD på at dagens pakkereisedirektiv ble vedtatt for over 20 år siden og måten forbrukerne inngår avtaler om slike reiser på, er blitt endret. I dag bestiller de reisende i stort omfang skreddersydde pakker på nettet og tilbyderne er mange. Også reisearrangører setter sammen ferien for sine kunder på Internett. I forslaget til direktiv foretas bl.a. en klargjøring og oppdatering av eksisterende direktiv som følge av den faktiske og rettslige utviklingen.

FORSKNING OG UTDANNING
- EU-programmet Erasmus+ (2014-2020) - Omtale publisert av Norges EU-delegasjon 26.7.2013.
Representanter for Europaparlamentet og Rådet kom 26. juni 2013 fram til et kompromiss om navn og innhold på EUs program for ungdom, utdanning og sport for neste 7-årsperiode. EU-parlamentarikerne ønsket å endre navnet til YES Europe (YES = Youth, Education and Sport), men har nå akseptert at Erasmus+ blir betegnelsen på det nye programmet. Det gjenstår å gjøre formelt vedtak om det nye programmet, inkludert fastsettelse av budsjettrammen, men Erasmus+ vil trolig få et totalbudsjett på rundt 14.5 milliarder euro for perioden 2014-20. Norges EU-delegasjon publiserte 26.7.2013 en statusrapport om programmet.

- EU-programmet om livslang læring (2007-2013) - Statistikk om norske Erasmus-studenter omtalt av Norges EU-delegasjon 24.7.2013

MATTRYGGHET

Veterinære forhold
- Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om dyrevelferd i standardskjemaene for helsesertifikat - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 26.7.2013
- Akkreditering av offisielle laboratorier som utfører kontroll av trikiner - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 22.7.2013

Næringsmidler
- Merking av næringsmidler og næringsmiddelingredienser som er tilsatt fytosteroler: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 26.7.2013
- Kontroll av næringsmidler og fôr: endringer til listen over referanselaboratorier - Norsk forskrift kunngjort 26.7.2013
- Aromaer til bruk i næringsmidler: overgangsordninger for fargestoffer og kildematerialer - Norsk forskrift kunngjort 26.7.2013
- Aromaer til bruk i næringsmidler: endringsbestemmelser om listen over aromastoffer - Norsk forskrift kunngjort 26.7.2013
- Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om visse polyoler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 27.7.2013
- Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om ekstrakter av rosmarin (E-392) i visse kjøtt- og fiskeprodukter med lavt fettinhold - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 26.7.2013

Dyrefôr
- Kontroll av næringsmidler og fôr: endringer til listen over referanselaboratorier - Norsk forskrift kunngjort 26.7.2013
- Godkjenning av ammoniumklorid som fôrtilsetningsstoff til drøvtyggere, katter og hunder - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 27.7.2013

MILJØ
Forsøksmetoder knyttet til kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 22.7.2013

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
- Innføring av eCall-tjenesten i EU - Svensk departementsnotat offentliggjort 22.7.2013
- Hurtigere gjennomføring av Single European Sky - Svensk departementsnotat offentliggjort 24.7.2013
- Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om aerodromer, lufttrafikkstyring og navigasjonstjenester for lufttrafikk - Svensk departementsnotat offentliggjort 24.7.2013
- Gjennomføring av Single European Sky (omarbeiding) - Svensk departementsnotat offentliggjort 24.7.2013