Europalov - uke 32/2019

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 32/2019

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 5.8.-11.8.2019

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Saker i EU-domstolen (anmodninger om fortolkning)

ALLE SAKER

*nye saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Arbeidstidsdirektivet - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 2.5.2019 og kunngjort i EU-tidende 5.8.2019

FINANSIELLE TJENESTER
Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.6. - 29.9.2019 - EØS-notat offentliggjort 7.8.2019
Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.3.2019 - 29.6.2019 - Norsk forskrift kunngjort 6.8.2019

HELSE
EUs helseprogram 2014-2020 - Gjennomføringsrapport for 2016 lagt fram av Kommisjonen 5.8.2019
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om hydroksyetoksyfenyl butanone (HEPB) - EØS-notat offentliggjort 7.8.2019
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om overflatebehandlet titanoksyd i form av nanomateriale - EØS-notat offentliggjort 7.8.2019
Kosmetikkforordningen: korrigering av bulgarsk språkversjon - EØS-notat offentliggjort 7.8.2019

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
EU-høring om internettilkoblede produkter og personvern - Høring igangsatt av Kommisjonen 9.8.2019.*
På bakgrunn av blant annet en norsk undersøkelse av Forbrukerrådet i 2016 om internettilkoblede leker, har Kommisjonen igangsatt en høring om tilkoblede gjenstander. Formålet er å vurdere om EU bør ta skritt for å sikre at personvernreglene overholdes.
Transportørers plikt til å oversende passasjeropplysninger - Høring om endringer til utlendingsforskriften igangsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 8.8.2019

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
Gjennomføring av konkurransereglene i EU-traktaten - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 15.4.2019 og kunngjort i EU-tidende 5.8.2019

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Tiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Litauen, Polen og Romania - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 9.8.2019*
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Polen og Ungarn - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 6.8.2019*
Import av dyr og ferskt kjøtt: endringsbestemmelser om helsesertifikater og listene over godkjente tredjeland - EØS-notat offentliggjort 7.8.2019
Import av kjøttproduker, behandlede mager, blærer og tarmer: endringsbestemmelser om Bosnia-Hercegovina og Russland - EØS-notat offentliggjort 7.8.2019
Midlertidig forbud mot import av tørkede bønner fra Nigeria: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 7.8.2019
Tiltak mot afrikansk svinepest i Litauen, Polen og Romania - EØS-notat offentliggjort 7.8.2019

Fôrvarer
Godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-xylanase som fôrtilsetning til visse fjørfe og griser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 6.8.2019
Godkjenning av et preparat av Bacillus amyloliquefaciens og subtilis som fôrtilsetning til visse griser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 5.8.2019
Godkjenning av et preparat av Enterococcus faecium som tilsetningsstoff i drikkevann til purker - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 5.8.2019
Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 7.8.2019

Næringsmidler
Godkjenning av omsetning av betain som ny mat - EØS-notat offentliggjort 7.8.2019
Omsetning av lacto-n-neotetraos tilvirket med Escherichia coli stamme K-12 som ny mat: endring av spesifikasjoner - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 5.8.2019. EØS-notat offentliggjort 7.8.2019
Godkjenning av utvidelse av bruksbetingelsene for isolat fra myseprotein fra kumelk som ny mat - EØS-notat offentliggjort 7.8.2019
Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om citrinin i kosttilskudd basert på ris fermentert med rød gjær - EØS-notat offentliggjort 7.8.2019
Grenseverdier for forurensning av eurukasyre og hydrogencyanid i visse næringsmidler - EØS-notat offentliggjort 7.8.2019
Plastforordningen om kontakt med matvarer: retting av fransk språkversjon - EØS-notat offentliggjort 7.8.2019
Plastforordningen: plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 9.8.2019
Unionslisten for ny mat og forlenget bruk av betaglukaner fra gjær: rettelse - EØS-notat offentliggjort 7.8.2019

MILJØ
Europeisk register over utslipp og overføringer av forurensende stoffer: gjennomføringsbestemmelser om rapportering - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 6.8.2019*
ELV-direktivet om utrangerte kjøretøy - Høring i forbindelse med evaluering av direktivet igangsatt av Kommisjonen 6.8.2019
Biocider: vilkår for godkjenning av et produkt som inneholder peppermynteolje og sitronellal - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 7.8.2019*
Biociddirektivet: inkludering av eddik som aktivt stoff - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 8.8.2019*
Biociddirektivet: inkludering av Saccharomyces cerevisiae som aktivt stoff - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 8.8.2019*
Biociddirektivet: inkludering av eggepulver som aktivt stoff - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 8.8.2019*
Biociddirektivet: inkludering av honning som aktivt stoff - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 8.8.2019*
Biociddirektivet: inkludering av konsentrert eplesaft som aktivt stoff - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 8.8.2019*
Biociddirektivet: inkludering av konsentrert ost som aktivt stoff - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 8.8.2019*
Biociddirektivet: inkludering av fruktose som aktivt stoff - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 8.8.2019*
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bly i loddemateriale brukt i visse forbrenningsmotorer - Utkast til delegert kommisjonsdirektiv sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 8.8.2019
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bruk av DEHP som mykner i gummimateriale - Utkast til delegert kommisjonsdirektiv sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 8.8.2019

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
Innkjøpsdirektivet (revisjon) - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 8.5.2019 og kunngjort i EU-tidende 5.8.2019

TRANSPORT
Tekniske spesifikasjoner for fartøysporingssystemer for kanaltrafikk - EØS-notat offentliggjort 7.8.2019
Tekniske forskrifter for fartøy på indre vannvei: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 7.8.2019