Europalov - uke 39/2010

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 392010 - Europalov - uke 39/2010

UKE 39/2010
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 27.9-3.10.2010


• nye saker
° endrede saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
° Minstestandarder for arbeid i maritim sektor - EØS-komitevedtak 1.10.2010
° Europeiske arbeidskraftundersøkelser 2013-2015: gjennomføringsbestemmelser - EØS-komitevedtak 1.10.2010

ENERGI
Energistatistikk: årlige oppgaver om kjernekraftanlegg - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 30.9.2010

FORSKNING OG UTDANNING
° Felles forskningsprogram om marinøkologien i Østersjøen (BONUS) - Europaparlaments- og rådsvedtak publisert i EU-tidende 1.10.2010
° Yrkeskvalifikasjonsdirektivet - Norske forskrifter kunngjort 1.10.2010 (om eiendomsmeglere og revisorer)

HELSE
° Direktiv om informasjon til allmennheten om legemidler på resept - Komiteinnstilling votert i Europaparlamentet 28.9.2010
° Forordning om informasjon til allmennheten om legemidler på resept - Komiteinnstilling votert i Europaparlamentet 28.9.2010
° Forlengelse av midlertidig bestemmelser om bruk av visse hårfargemidler - EØS-komitevedtak 1.10.2010

IT, TELEKOMMUNIKASJON
Det europeiske byrå for nett- og informasjonssikkerhet (ENISA): modernisering - Forslag lagt fram av Kommisjonen 30.9.2010
Det europeiske byrå for nett- og informasjonssikkerhet (ENISA): forlengelse 2011-2016 - Forslag lagt fram av Kommisjonen 30.9.2010

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
° Visumfrihet for Albania og Bosnia-Hercegovina - Komiteinnstilling av 30.9.2010 til Europaparlamentets 1. gangsbehandling offentliggjort
° Returdirektivet: standarder og prosedyrer for retur av tredjelandsborgere med ulovlig opphold - Stortingsproposisjon lagt fram av Regjeringen 1.10.2010
° Statistikk om migrasjon og internasjonalt vern: gjennomføringsbestemmelser - EØS-komitevedtak 1.10.2010

KULTUR
Høring om neste fase av EU-programmet Media - Åpen høring igangsatt av Kommisjonen 24.9.2010

MATTRYGGHET
Godkjenning av et russisk laboratorium for kontroll av rabiesvaksiner - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 1.10.2010
° Krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter - EØS-komitevedtak 1.10.2010
° Såvare av grønnsaker - plantegenetiske ressurser - EØS-komitevedtak 1.10.2010
° Såvarer - sortsnavn - EØS-komitevedtak 1.10.2010
° Offentlig kontroll av mykotoksiner i næringsmidler (endringsbestemmelser) - EØS-komitevedtak 1.10.2010

MILJØ
EU-program for videreutvikling av en integrert maritim politikk - Forslag lagt fram av Kommisjonen 29.9.2010
Statistiske oppgaver over avfall: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 28.9.2010
Persistente organiske forbindelser (POPs) - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 28.9.2010

NÆRINGSPOLITIKK
° Kvaliteten av strukturstatistikk for næringslivet - EØS-komitevedtak 1.10.2010

SELSKAPSRETT
° Forbedringer av International Financial Reporting Standards (IFRS) - EØS-komitevedtak 1.10.2010
° International Financial Reporting Standard (IFRS) 2: gjennomføringsbestemmelser - EØS-komitevedtak 1.10.2010

STATISTIKK
° Europeiske arbeidskraftundersøkelser 2013-2015: gjennomføringsbestemmelser - EØS-komitevedtak 1.10.2010
° Kvaliteten av strukturstatistikk for næringslivet - EØS-komitevedtak 1.10.2010
° Statistikk om migrasjon og internasjonalt vern: gjennomføringsbestemmelser - EØS-komitevedtak 1.10.2010
Statistiske oppgaver over avfall: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 28.9.2010
Energistatistikk: årlige oppgaver om kjernekraftanlegg - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 30.9.2010

TJENESTER
° Lister over godkjente tilbydere av sertifiseringstjenester for elektroniske signaturer - EØS-notat (nytt) offentliggjort 1.10.2010
° Bruk av elektroniske signaturer i forbindelse med tjenesteyting over landegrensene - EØS-komitevedtak 1.10.2010

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
° Teknisk kontroll med motorkjøretøyer og tilhengere (omarbeiding) - EØS-komitevedtak 1.10.2010
° CO2-utslipp fra varebiler - Komiteinnstilling votert i Europaparlamentet 28.9.2010
Tillatt lydnivå og eksosanlegg på motorvogner - Forslag lagt fram av Kommisjonen 27.9.2010
Veltervern på smalsporede traktorer - Forslag lagt fram av Kommisjonen 27.9.2010
° Rapporteringsstandard for forordningen om sosiale bestemmelser innenfor vegtransport - EØS-komitevedtak 1.10.2010
° Endringsbestemmelser til forordningen om doble skipsskrog - EØS-komitevedtak 1.10.2010
° Vurdering av organisasjoner som utfører havnestatskontroll på vegne av en flaggstat - EØS-komitevedtak 1.10.2010
EU-program for videreutvikling av en integrert maritim politikk - Forslag lagt fram av Kommisjonen 29.9.2010
° Unntak fra de generelle sikkerhetsstandarder for sivil luftfart - EØS-komitevedtak 1.10.2010

VARER
Harmonisering av lovgivningen om målenheter - Forslag lagt fram av Kommisjonen 27.9.2010