Energieffektiviseringsdirektivet (2023): retningslinjer for til energisparing (art. 8, 9 og 10)