Beslutningsprosessen: Indre marked og EØS

Forsiden - Velg område - Indre Marked Eos - Beslutningsprosessen: Indre marked og EØS
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

Nye rettsakter under vurdering eller forberedelse i Kommisjonen

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
EU-rammeverk for kritiske råmaterialer

EU-rettsakter under behandling i EØS-organene

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
EU-henstilling om tiltak ved mangel på halvledere

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: gjennomføring i norsk rett forberedes

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
InvestEU-programmet (2021-2027)
01.01.2021

2022/226

09.07.2022

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
EUs konkurranseevneprogram for foretak og små og mellomstore bedrifter - COSME (2014-2020)
01.01.2014

2014/149

01.01.2014
EU-programmet for det indre marked (2021-2027)
01.01.2021

2021/262

01.01.2021
EUs program for konkurranseevne og innovasjon - CIP (2007-2013)
01.01.2007

2007/067

01.06.2007
01.01.2007