Beslutningsprosessen: Indre marked og EØS

Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på dette området befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (standard) eller bare på ett eller noen av delområdene (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på bruk-knappen).

 

Forslag til EU-rettsakter under behandling i Europaparlamentet og/eller Rådet

Tittel EU-initiativ og -forslag EU-vedtak EØS-vedtak Gjennomføring i norsk rett
Betalingsforordningen (2023-forslag) om bekjempelse av forsinket betaling ved handelstransaksjoner Ares(2023)256368
KOM(2023) 533

EU-rettsakter under behandling i EØS-organene

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet