Jernbanepakke 4

Forsiden - Pakke - Jernbanepakke 4
Tittel EU-forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS-vedtak EØS-beslutningens ikrafttredelse Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Det europeiske jernbanebyrå (ERA)
15.06.2016
01.06.2022
11.06.2021
Samtrafikkevnen på jernbanenettet (revisjon)
15.06.2016
01.06.2022
01.06.2022
Jernbanesikkerhetsdirektivet 2016
15.06.2016
01.06.2022
01.06.2022
Felles europeisk jernbaneområde: liberalisering av innenlands persontrafikk og styring av infrastruktur
25.12.2018
01.06.2022
11.06.2021
Konkurransutsetting av innenlands personbefordring med jernbane
24.12.2017
01.06.2022
30.06.2021
EUs fjerde jernbanepakke