Europalov - uke 1/2019

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 1/2019

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 31.12.2018.-6.1.2019

*nye saker

FINANSIELLE TJENESTER
Hensyn til bærekraftighet ved investeringsråd og porteføljeforvaltning (ESG-vurderinger) - Utkast til delegert forordning lagt fram av Kommisjonen 4.1.2018*

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
Gjesting i telefonnettet: gjennomsnitt av maksimale mobiltermineringspriser for 2019 - EØS-notat offentliggjort 2.1.2019

MATTRYGGHET

Fôrvarer
Godkjenning av et preparatet av Enterococcus faecium som fôrtilsetning til smågris, spedgris og oppfôringssvin - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 4.1.2019
Godkjenning av et preparat av illitt, montmorillonitt og kaolinitt som tilsetningstoff i fôrvarer for alle dyrearter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 4.1.2019
Godkjenning av hydroksyanalog av metionin og dets kalsiumsalt som tilsetningstoff i fôrvarer for alle dyrearter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 4.1.2019
Godkjenning av L-arginin som tilsetningstoff i fôrvarer for alle dyrearter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 4.1.2019
Godkjenning av vannfri betain som tilsetningstoff i fôrvarer for matproduserende dyr unntatt kaniner - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 4.1.2019

MILJØ
CO2-utslippsskrav for personbiler - Norsk forskrift kunngjort 4.1.2019.
En lovendring som gjennomfører nye EU-regler for CO2-utslipp fra biler kan ifølge Samferdelsdepartementet bety at flere elbiler blir tilgjengelige for kjøpere i Norge. EU vil nå inkludere Norge i beregningene for gjennomsnittlig CO2-utslipp per bilprodusent, hvilket kan bety at produsentene vil tilby Norge flere biler med lavt utslipp. EU-reglene som ble vedtatt innlemmet i EØS-avtalen i 2017 og som Stortinget har godkjent, vil for øvrig gi EFTAs overvåkingsorgan rett til å ilegge bilprodusentene overtredelsesgebyr ved for høye utslipp. Diskusjonene om myndighetsoverføringen til ESA har pågått helt siden de to basisforordningene ble vedtatt i 2009 (dette faktaarket) og 2011 (varebiler). EØS-komiteens beslutning omfattet også 16 endringsforordninger vedtatt på EU-siden i perioden 2010-2015, samt indirekte et stort antall tilknyttede rettsakter. For personbiler innføres nye årlige utslippskrav med et langsiktig mål om at CO2-utslippet fra nye biler i 2020 i gjennomsnitt skal ligge under 95 g/km. Andre tiltak er rettet mot energieffektivisering av dekk og airconditionsystemer.

CO2-utslipp fra varebiler - Norsk forskrift kunngjort 4.1.2019
EU-klimavisjon for 2050 - Dansk departementsnotat offentliggjort 2.1.2019
Auksjoneringsforordningen om utslippskvoter: endringsbestemmelser om ikke-auksjonerte kvoter og auksjonsplattform utpekt av Tyskland - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 4.1.2019
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: gjennomføringsbestemmelser om overvåking og rapportering - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 31.12.2018*
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: gjennomføringsbestemmelser om verifisering av data og akkreditering av verifikatorer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 31.12.2018*
CO2-utslipp for året 2010 for fabrikanten Great Wall Motor Company Limited: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 4.1.2019
Godkjenning av et system til forkondisjonering av batteriets ladetilstand i hybridbiler for redukasjon av CO2-utslipp - Norsk forskrift kunngjort 4.1.2019
CO2-utslippsstandarder for kjøretøyer: endringsbestemmelser om CO2-testprosedyrer for personbiler - Norsk forskrift kunngjort 4.1.2019
Godkjenning av et solcelletak for batterilopplading for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler - Norsk forskrift kunngjort 4.1.2019
Godkjenning av to høyeffektive generatorer for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler - Norsk forskrift kunngjort 4.1.2019
Rapportering av miljødata for registrerte nye personbiler - Norsk forskrift kunngjort 4.1.2019
Godkjenning av utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler - Norsk forskrift kunngjort 4.1.2019
CO2-utslippsstandarder for personbiler: unntaksbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 4.1.2019
Innovative teknologier for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler - Norsk forskrift kunngjort 4.1.2019
Godkjenning av effektive generatorer for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler - Norsk forskrift kunngjort 4.1.2019
Godkjenning av en effektiv dynamo som innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler - Norsk forskrift kunngjort 4.1.2019
Godkjenning av utvendig LED-lys som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler - Norsk forskrift kunngjort 4.1.2019
Rapportering av miljødata for registrerte nye personbiler: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 4.1.2019
Godkjenning av en dynamo som innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler - Norsk forskrift kunngjort 4.1.2019
CO2-utslipp for personbiler: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 4.1.2019
Godkjenning av lagringstank som innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler - Norsk forskrift kunngjort 4.1.2019
Godkjenning av en teknologi for utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler - Norsk forskrift kunngjort 4.1.2019
Bestemmelser om søknader om unntak fra CO2-utslippsmålene for varebiler - Norsk forskrift kunngjort 4.1.2019
Godkjenning av en teknologi for 12 volts dynamoer som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler - Norsk forskrift kunngjort 4.1.2019
Bruk av lysdioder til visse funksjoner for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler - Norsk forskrift kunngjort 4.1.2019
Godkjenning av utvendige LED-lysfunksjoner i hybride elbiler som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler - Norsk forskrift kunngjort 4.1.2019
Krav til overvåking av CO2-utslipp fra nye personbiler - Norsk forskrift kunngjort 4.1.2019
Godkjenning av et solcelletak for batterilopplading for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler - Norsk forskrift kunngjort 4.1.2019
Overvåking av CO2-utslipp fra nye personbiler - Norsk forskrift kunngjort 4.1.2019
Godkjenning av en frihjulsfunksjon med motor på tomgang for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler - Norsk forskrift kunngjort 4.1.2019
Godkjenning av 12-volts dynamoer som innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler - Norsk forskrift kunngjort 4.1.2019
Godkjenning av et innkapslingssystem for bilmotorer for reduksjon av CO2-utslipp - Norsk forskrift kunngjort 4.1.2019
Godkjenning av en vekselstrømsgenerator for bilmotorer for reduksjon av CO2-utslipp - Norsk forskrift kunngjort 4.1.2019
Godkjenning av LED-nærlysmodul som innovativ teknologi for reduserte CO2-utslipp fra personbiler - Norsk forskrift kunngjort 4.1.2019
CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser om innovative teknologier for reduksjon av CO2-utslipp - Norsk forskrift kunngjort 4.1.2019
Godkjenning av en dynamo for bilmotorer for reduksjon av CO2-utslipp - Norsk forskrift kunngjort 4.1.2019
CO2-utslippsstandarder for personbiler: endringsbestemmelser om gjennomsnittlig masse av nye kjøretøy i 2011-2013 - Norsk forskrift kunngjort 4.1.2019
Godkjenning av et solcelletak for batterilopplading for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler - Norsk forskrift kunngjort 4.1.2019
Godkjenning av en frirullingsfunksjon for biler for reduksjon av CO2-utslipp - Norsk forskrift kunngjort 4.1.2019
CO2-utslippsstandarder for personbiler: gjennomføringsbestemmelser om testprosedyrer - Norsk forskrift kunngjort 4.1.2019
CO2-utslipp fra varebiler: innrapportering av datakilder og -parametre - Norsk forskrift kunngjort 4.1.2019
CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser om innrapportering av data - Norsk forskrift kunngjort 4.1.2019
CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 4.1.2019
Bestemmelser om søknader om unntak fra CO2-utslippsmålene for varebiler: endringsbestemmelser for varebilprodusenten Piaggio - Norsk forskrift kunngjort 4.1.2019
CO2-utslipp fra lette varebiler: endringsbestemmelser om innrapportering av data - Norsk forskrift kunngjort 4.1.2019
CO2-utslipp fra lette varebiler: endringsbestemmelser om innrapportering av data - Norsk forskrift kunngjort 4.1.2019
CO2-utslippskrav til varebiler: vekt av nye varebiler registrert i 2013-2015 - Norsk forskrift kunngjort 4.1.2019
CO2-utslipp fra varebiler: gjennomføringsbestemmelser om korrelasjon mellom ny og gammel testprosedyre - Norsk forskrift kunngjort 4.1.2019
CO2-utslipp fra varebiler: gjennomføringsbestemmelser om korrelasjon mellom ny og gammel testprosedyre - Norsk forskrift kunngjort 4.1.2019
CO2-utslippsstandarder for kjøretøyer: endringsbestemmelser om CO2-testprosedyrer for varebiler - Norsk forskrift kunngjort 4.1.2019