Europalov - uke 39/2018

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 39/2018

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 24.9.-30.9.2018

NYE RETTSAKTER REGISTRERT i EUROPALOV

Europalovs oversikt over nye EU-forslag, som du finner i seksjonen oversikt, er nå sortert på dato for førstegangsregistrering i Europalov (siste først). Listen vil også vise registrering av nye EU-vedtak for hvilke forslagene ikke har vært tilgjengelige, samt enkelte utkast til rettsakter som befinner seg på et forberedende stadium.

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Saker i EU-domstolen

ALLE SAKER

*nye saker

ENERGI
Sikkerhetsstandarder for offshore petroleumsvirksomhet - Omtale av EU-høring publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 25.9.2018

FINANSIELLE TJENESTER
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tekniske opplysninger til bruk for beregningen av forsikringsmessige avsetninger og basiskapitalgrunnlag for rapportering (31.3.-29.6.2018) - EØS-notat offentliggjort 27.9.2018
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om clearingplikt - Rapport med utkast til delegert kommisjonsforordning vedtatt av Den europeiske verdipapirtilsynsmyndighet (ESMA) og sendt til Kommisjonen 27.9.2018*

FORSKNING OG UTDANNING
Fellesforetaket om europeisk tungregning (EHPC) - Rådsbehandling 28.9.2018 (endelig vedtak)
Det europeisk solidaritetskorps - Rådsbehandling 27.9.2018 (enighet med EP; endelig vedtak)

HANDELSFORENKLINGER
Fyrverkeridirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 26.9.2018.
Formålet med det reviderte fyrverkeridirektivet er å styrke sikkerheten blant annet gjennom felles regler for merking og dokumentasjon. Direktivet inngår sammen med en rekke andre rettsakter i EUs varepakke om nytt eller revidert regelverk som harmoniserer vilkårene for å sette varer på markedet i EØS.

Vurdering og verifikasjon av byggevarers ytelse for sandwichpaneler med metallkledning for bruk i bærende konstruksjoner - Norsk forskrift kunngjort 26.9.2018

HELSE
Avgifter til Det europeiske legemiddelkontoret for overvåking av legemidler til mennesker - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 28.9.2018
Kosmetikkforordningen: gjennomføringsbestemmelser om ekstrakter og oljer av Tagetes erecta, Tagetes minuta og Tagetes patula - Norsk forskrift kunngjort 28.9.2018
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om bruken av MBBT (nano) som UV-filter - Norsk forskrift kunngjort 28.9.2018

INDRE MARKED OG EØS
Digital portal for informasjon om det indre marked - Rådsbehandling 27.9.2018 (enighet med EP; endelig vedtak)

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Personverndirektivet: behandling av personopplysninger - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 27.9.2018
EUs inn- og utreisesystem: gjennomføringsbestemmelser om liste over personer som har overskredet oppholdstillatelsen - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 25.9.2018*
Schengen-evaluering av Norge: anbefalinger om forvaltning av yttergrensene - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 25.9.2018*
Schengen-evaluering av Norge: anbefalinger om politisamarbeid - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 25.9.2018*
Schengen-evaluering av Norge: anbefalinger om den felles visumpolitikk - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 25.9.2018*

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
Gruppeunntaksforordningen om unntak fra notifikasjonsplikten om statsstøtte - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 25.9.2018
EØS-avtalen artikkel 61 (statsstøtte) - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 26.9.2018

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Innførsel av hester samt samt sæd, egg og embryo fra disse: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 28.9.2018
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 24.9.2018
Tiltak mot afrikansk svinepest i Litauen og Polen - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 24.9.2018
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 28.9.2018*
Utvidelse av garantier for Salmonella spp for kjøtt fra broilers beregnet for Danmark - Norsk forskrift kunngjort 27.9.2018

Fôrvarer
Godkjenning av et preparat av Pediococcus pentosaceus som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter - EØS-notat offentliggjort 28.9.2018
Avslag på godkjenning av riboflavin framstilt av Bacillus subtilis som tilsetningsstoff i visse fôrvarer - EØS-notat offentliggjort 28.9.2018
Godkjenning av spisskum som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 27.9.2018*
Godkjenning av et preparat av fumonisinesterase som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle svin- og fjørfearter - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 29.9.2018*
Godkjenning av natrium- og -kaliumalginat som tilsetningsstoffer i fôrvarer for visse dyrearter - EØS-notat offentliggjort 28.9.2018

Næringsmidler
Tilsetningsstoffer i mat: endringsbestemmelser om taumatin (E 957) som smaksforsterker - Norsk forskrift kunngjort 28.9.2018
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av polyglyserolpolyrisinola (E 476) i emulgerte sauser - Norsk forskrift kunngjort 28.9.2018
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om E 1209 - Norsk forskrift kunngjort 28.9.2018
Plastforordningen: plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 28.9.2018
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av en påstand om økt opptak av ikke-hemjern - Norsk forskrift kunngjort 28.9.2018
Konsultasjonsprosess for beslutning om ny mat-status - Norsk forskrift kunngjort 27.9.2018
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for visse aromaer til bruk i næringsmidler - Norsk forskrift kunngjort 27.9.2018
Unionslisten for ny mat: rettelse - EØS-notat offentliggjort 28.9.2018
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for bruk av destillat av tresyre i næringsmidler - EØS-notat offentliggjort 28.9.2018
Godkjenning av omsetning av tørkede, overjordiske deler av Hoodia parviflora som ny mat - EØS-notat offentliggjort 26.9.2018
Godkjenning av omsetning av 1-metylnicotinamidklorid som ny mat - EØS-notat offentliggjort 26.9.2018
Godkjenning av omsetning av pyrroloquinoline quinone dinatriumsalt som ny mat - EØS-notat offentliggjort 26.9.2018
Godkjenning av endring av betegnelse og merkekrav til syntetisk zeaxatin som ny mat - EØS-notat offentliggjort 26.9.2018
Betingelser for bruk av lacitol som ny mat - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 27.9.2018

MILJØ
Avfallsdirektivet - Gjennomføringsrapport for avfallsdirektivene lagt fram av Kommisjonen 24.9.2018
Klassifisering, merking og emballering av visse farlige stoffer og blandinger: endringsbestemmelser (11. ATP) - Norsk forskrift kunngjort 27.9.2018
Biocider: avslag på godkjenning av klorofen til bruk i produkttype 3 - Norsk forskrift kunngjort 26.9.2018
Biocider: godkjenning av PHMB (1415; 4.7) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 2 og 4 - Norsk forskrift kunngjort 26.9.2018
Biocider: avslag på godkjenning av PHMB (1415; 4.7) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 1, 5 og 6 - Norsk forskrift kunngjort 26.9.2018
Biocider: godkjenning av azoxystrobin som et aktivt stoff til bruk i produkttype 7, 9 og 10 - Norsk forskrift kunngjort 26.9.2018
Biocider: godkjenning av familien av jodprodukter fra Quad-Chem - EØS-notat offentliggjort 25.9.2018
Biocider: godkjenning av familien av jodprodukter fra Prodhynet - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.9.2018
Betingelser for godkjenning av et biocidprodukt som inneholder deltametrin - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 28.9.2018
Biocider: godkjenning av cyfenotrin til bruk i produkttype 18 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 26.9.2018

Plantevernmidler
Kriterier for identifisering av hormonforstyrrende stoffer i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 28.9.2018
Etter at Europaparlamentet i 2017 nedla veto mot et forslag til regelverk om kriterier for hormon­forstyrrende stoffer i plantevernmidler, utarbeidet Kommisjonen et revidert utkast til forordning. Den reviderte forordningen ble godkjent av ekspertkomiteen og vedtatt av Europaparlamentet og Rådet. Et flertall av parlamentsmedlemmene mente det opprinnelige forslaget ville bety at visse potensielt skadelige kjemikalier ikke ville bli identifisert som hormonforstyrrende.

Avslag på fornyet godkjenning av propineb som aktivt stoff i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 28.9.2018
Forlengelse av godkjenningsperiodene for Bacillus subtilis stamme QST m.fl. i plantevermidler - Norsk forskrift kunngjort 28.9.2018
Avslag på fornyet godkjenning av Reynoutria sachalinensis-ekstrakt som aktivt stoff i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 28.9.2018
Felles prinsipper for vurdering og godkjenning av plantevernmidler: rettelse - Norsk forskrift kunngjort
28.9.2018
Betingelser for godkjenning av det aktive stoffet bifentrin i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 28.9.2018
Godkjenning av basisstoffet løkolje i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 27.9.2018
Avslag på godkjenning av tjære fra strandfuru som aktivt stoff i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 27.9.2018
Godkjenning av Pasteuria nishizawae Pn1 som et aktivt lavrisikostoff i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.9.2018

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
Konsesjonskontraktsdirektivet - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 27.9.2018

TRANSPORT
Fartsskriverforordningen - Norsk forskrift kunngjort 28.9.2018.
EUs reviderte forordning for fartsskrivere for busser og lastebiler over 3.5 tonn er gjennomført i norsk lov og forskrift og trer i kraft 1. oktober 2018. Det nye regelverket medfører blant annet at nye kjøretøy om tre år vil ha fartsskrivere som kan kommunisere trådløst med kontrollutstyr langs veiene. Fartsskriveren vil signaliserer til kontrollører dersom den har registrert uregelmessigheter som kan begrunne en nærmere kontroll. Dette skjer mens kjøretøyet er i bevegelse ute på veien. Den nye EU-forordningen erstatter den opprinnelige fartsskriverforordningen fra 1985 men gjør samtidige endringer i forordningen fra 2006 om kjøre- og hviletidsbestemmelser.
Typegodkjenning av traktorer: utfyllende bestemmelser om sikkerhet - Norsk forskrift kunngjort 25.9.2018
Fartsskriverforordningen: gjennomføringsbestemmelse om stadardskjema ved fjerning av eller brudd på forsegling - Norsk forskrift kunngjort 28.9.2018
Fartsskriverforordningen: gjennomføringsbestemmelser om sammenkobling av elektroniske registre over sjåførkort - Norsk forskrift kunngjort 28.9.2018
Fartsskriverforordningen: gjennomføringsbestemmelser om sammenkobling av elektroniske registre over sjåførkort - Norsk forskrift kunngjort 28.9.2018
Fartsskriverforordningen: gjennomføringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 28.9.2018
Adgang til yrket som veitransportør: gjennomføringsbestemmelser om brudd på regelverket og tap av god vandel - Norsk forskrift kunngjort 28.9.2018
Bruk av fartsskriver innen veitransport: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 28.9.2018
Sosiale bestemmelser innenfor veitransportvirksomhet - Norsk forskrift kunngjort 28.9.2018
Sosiale bestemmelser innenfor veitransport - Norsk forskrift kunngjort 28.9.2018
Adgang til markedet for internasjonal persontransport med buss - Norsk forskrift kunngjort 28.9.2018
Kontrollapparatet for veitransport - Norsk forskrift kunngjort 28.9.2018
Tiltak mot manipulasjon av data fra fartsskrivere - Norsk forskrift kunngjort 28.9.2018
Sosiale bestemmelser innen veitransport - Norsk forskrift kunngjort 28.9.2018
Endringer til kontrollapparatet for veitransport - Norsk forskrift kunngjort 28.9.2018
Sosiale bestemmelser innenfor veitransport: overføring av data fra kjøretøy og fartsskriverkort - Norsk forskrift kunngjort 28.9.2018
Felles europeisk jernbaneområde: gjennomføringsbestemmelser om prosedyrer og kriterier for bruk av den økonomiske likevektstesten - Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 25.9.2018
Romanias og Portugals mål for flynavigasjonstjenester for det sentrale prestasjonsområdet "omkostningseffektivitet" - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 24.9.2018*
Krav til tjenesteytere og tilsyn med lufttrafikkstyring og flysikringstjenester: gjennomføringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 27.9.2018
Flypassasjerers rettigheter - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 30.7.2018 og kunngjort i EU-tidende 24.9.2018