Nye EU-forslag

Forsiden - Oversikt - Nye EU-forslag
Nye EU-forslag og -vedtak sortert på dato for førstegangsregistrering i Europalov (nyeste først).
 
For rettsakter hvor forslaget ikke er tilgjengelig, skjer registreringen først når rettsakten er vedtatt. Kolonnen for EU-forslag er da tom.
 
Enkelte rettsakter registreres allerede når de er på et forberedende stadium. For disse vil kolonnene for EU-forslag og EU-vedtak være tomme på registreringstidspunktet.
Registreringsdato Faktaark Forslag Vedtak
09.03.2019 Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Polen og Ungarn
09.03.2019 Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: utfyllende bestemmelser om krav til utdanning av personale som utfører grensekontroll
09.03.2019 Forsikringsdirektivet: endringer til utfyllende bestemmelser
09.03.2019 Tiltak mot smittsom blæreutslett hos svin (SVD) i Italia: oppheving
09.03.2019 Informasjon om investeringsprodukter: endring til utfyllende bestemmelser
08.03.2019 Gjødselforordningen: endringsbestemmelser
08.03.2019 Krav til miljøvennlig utforming av sveiseutstyr
07.03.2019 CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser
07.03.2019 Lydnivået til motorkjøretøyer: endringsbestemmelser
07.03.2019 Intelligente transportsystemer: utfyllende bestemmelser om kooperative systemer
07.03.2019 Import av økologiske produkter fra tredjeland: retting og endringsbestemmelser
07.03.2019 Krav til miljøvennlig utforming av kjøleskap og frysebokser til bruk i direktesalg
07.03.2019 Transformatorforordningen: endringsbestemmelser
06.03.2019 Kvotedirektivet: utfyllende bestemmelser angående ICAO-regler om overvåking, rapportering og verifisering av utslipp fra luftfarten
06.03.2019 Energieffektiviseringsdirektivet: endringsbestemmelser om vurderinger av potensialet for varme- og kjøleeffektivitet
06.03.2019 Beskyttelse av den geografiske betegnelsen 'Tequila' som alkoholsterk drikk
05.03.2019 Undersøkelse og forebygging av flyulykker: tilgang til det europeiske datalageret med sikkerhetstilrådninger
05.03.2019 Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av karminsyre, karmin (E 120) i visse produkter fra franske oversjøiske territorier
05.03.2019 Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av mono- og diglyserider av fettsyrer (E 471) på enkelte friske frukter
05.03.2019 Kosmetikkforordningen: korrigering av bulgarsk språkversjon
05.03.2019 Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: bestemmelser om ekvivalens av visse tredjestaters forhold ved behandling av eksponeringer
05.03.2019 Liste over referanseindekser brukt i finansielle markeder: endringsbestemmelser
27.02.2019 Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: utfyllende bestemmelser om innovasjonsfondet
27.02.2019 Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse: bestemmelser om nettjenesten søkere kan benytte for å gi ytterligere opplysninger
27.02.2019 Kontrollforordningen for næringsmidler og fôr: endringsbestemmelser om unntak for sjøtransport av flytende oljer og fett
26.02.2019 EUs inn- og utreisesystem: gjennomføringsbestemmelser om føring av og adgang til loggene
26.02.2019 EUs inn- og utreisesystem: gjennomføringsbestemmelser om registrering av opplysninger
26.02.2019 EUs inn- og utreisesystem: gjennomføringsbestemmelser om fingeravtrykk og ansiktsbilder
26.02.2019 EUs inn- og utreisesystem: gjennomføringsbestemmelser om adgang til opplysningene
26.02.2019 Godkjenning av det aktive stoffet flutianil i plantevernmidler
26.02.2019 Avslag på fornyet godkjenning av det aktive stoffet klorprofam i plantevernmidler
26.02.2019 Innføring av to nye funksjonelle grupper av tilsetningsstoffer i fôrvarer
24.02.2019 Felles regler for sivil luftfart: endringsbestemmelser for kommersielle operasjoner
24.02.2019 Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luffart: endringsbestemmelser om krav til flyging under instrumentforhold
24.02.2019 Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luffart: endringsbestemmelser om pilotlisenser for seilflyging
24.02.2019 Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luffart: endringsbestemmelser om pilotlisenser for ballongflyging
23.02.2019 Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: europeiske luftfartøysoperatører og administrerende land
23.02.2019 Tilgjengelighet til det europeiske jernbanesystem for funksjonshemmede: gjennomføringsbestemmelser om liste over aktiva
23.02.2019 Forsøksmetoder knyttet til kjemikalieforordningen (REACH)
23.02.2019 Plastforordningen om kontakt med matvarer: retting av fransk språkversjon
23.02.2019 Miljøvennlig utforming av elektriske motorer og sirkulasjonspumper
22.02.2019 Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse: utfyllende bestemmelser om verktøy for søkere for kontroll av søknadsstatus og av status og gyldighetsperiode for reisetillatelse
22.02.2019 Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse: utfyllende bestemmelser om verktøy for samtykke til forlenget lagring av søknadsmappe
22.02.2019 Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Belgia, Bulgaria og Romania
22.02.2019 Godkjenning av teknologien i 48-volts dynamoer og 48/12-volts likestrømsomformere som en innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra varebiler
22.02.2019 Godkjenning av teknologien i 48-volts dynamoer og 48-volts/12-volts likestrømsomformere som en innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
21.02.2019 Godkjenning av ordningen "U.S. Soybean Sustainability Assurance Protocol" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
21.02.2019 Krisehåndteringsplan for matsikkerhet
19.02.2019 Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
16.02.2019 Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Japan

Sider