Finansielle tjenester

Forsiden - Velg område - Finansielle tjenester

Abonner på RSS-feed: Finansielle tjenester - siste nytt

Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 15.6.2011
Resultat av Kommisjonens konsultasjon lagt fram 5.5.2011
EU-direktivet Solvens II fra 2009 om forsikrings- og gjenforsikringsvirksomhet vil i 2011 bli fulgt opp med detaljerte gjennomføringsbestemmelser. Kommisjonen igangsatte 24. november 2010 en åpen konsultasjon om det planlagte regelverket. Resultatet av konsultasjonsrunden ble lagt fram 5.5.2011.
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 8.12.2010
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 8.12.2010
Kommisjonen planlegger å legge fram forslag til revisjon av verdipapirmarkedsdirektivet i 2011. Bakgrunnen er de siste års utvikling i markedet, hvor ny teknologi, nye produkter og stadig raskere omsetning har synliggjort svakheter i direktivet. Kommisjonen lanserte 8. desember 2010 en åpen konsultasjon om verdipapirmarkedsdirektivet med frist 2. februar 2011.
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 5.11.2010
I forbindelse med finanskrisen er det blitt stilt spørmål rundt rollen til kredittvurderingsbyråene. I følge et høringsnotat som Kommisjonen la fram 5. november 2010, stoler kanskje finansinstitusjoner og investorer for mye på disse byråenes vurderinger uten selv å foreta egne, interne undersøkelser. Kommisjonen ønsker en dialog med interesserte parter om hvorvidt det trengs nye lovgivende initiativer om ratingbyråene. EU vedtok i 2009 en forordning om byråenes virksomhet som trer i kraft 7. desember 2010. Høringen er åpen fram til 7. januar 2011.
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 22.10.2010
Dansk departementsvurdering ("grundnotat") av 5.7.2010 offentliggjort
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 2.6.2010
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 26.5.2010
Rapport lagt fram av Kommisjonen 30.11.2009
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 20.11.2009
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 20.10.2009

Sider