Indre marked og EØS

Forsiden - Velg område - Indre marked og EØS

Abonner på RSS-feed: Indre marked og EØS - siste nytt

Omtale publisert av Norges EU-delegasjon 26.01.2015
Rådskonklusjoner vedtatt av EUs utenriksministre 16.12.2014
EU er generelt fornøyd med EØS-avtalen, men peker i evalueringen som ble vedtatt på utenriks­minister­møtet 16. desember 2014 (bildet) at EØS/EFTA-landenes lange behandlingstid, inkludert hyppige ønsker om endringer og unntak og sen gjennomføring i nasjonal rett, fører til fragmentering og inhomogenitet i det indre marked. EU minner også Norge om økningen av omstridte ostetollen, som man gjerne ser reversert i forbindelse med kommende forhandlinger om landbruksvarer. I tillegg til de tre EØS/EFTA-landene tar evalueringen også for seg EUs forhold til Sveits, Andorra, Monaco, San Marino. Den sveritsiske folkeavstemningen som resulterte i et krav om oppheving av fri bevegelse av personer mellom EU og Sveits, har ført til et anstrengt forhold mellom de to partene, og EU fastholder i rapporten sin kritisk holdning. For de tre mikrostatene er EU nå villig til å innlede forhandlinger om assosieringsavtaler. Gjennomgangen av EUs forhold til de europeiske ikke-medlemslandene foretas hvert annet år.
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 08.09.2014
Svensk departementsnotat offentliggjort 18.08.2014
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 30.07.2014
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 01.07.2014
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 01.07.2014
Strategidokument lagt fram av regjeringen 11.06.2014
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 29.04.2014
Arbeidsprogram lagt fram av regjeringen 11.04.2014
Regjeringen offentliggjorde 11. april 2014 et arbeidsprogram for EU/EØS-saker for 2014. Programmet redegjør for prioriterte saker i europapolitikken sett fra norsk side.
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 26.02.2014. Svensk departementsnotat offentliggjort 26.02.2014
Sveriges Riksdag offentiggjorde 26. februar 2014 et notat fra Näringsdepartementet om Kommisjonens meddelelse fra januar 2014 om fremme av europeisk industri gjennom en rekke tiltak på EU-nivå innen sektorer som energi, transport, IKT, finansielle tjenester, innovasjon og utdanning. Forenkling av EU-regelverket, lettere adgang til tredjelandsmarkeder gjennom harmonisering av internasjonale standarder, åpne offentlige innkjøp, patentbeskyttelse og økonomisk diplomati er andre viktige emner. Samme dag ble meddelelsen omtalt i Stortingets EU/EØS-nytt. Sammen med meddelelsen la Kommisjonen fram en meddelelse om en EU-strategi for det indre marked for industrielle produkter.
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 20.02.2014
Svensk departementsnotat offentliggjort 11.02.2014
Omtale publisert av Norges EU-delegasjon 13.1.2014
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 12.12.2013
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 12.12.2013
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 20.9.2013
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 17.9.2013

Sider