Indre marked og EØS

Forsiden - Velg område - Indre marked og EØS

Abonner på RSS-feed: Indre marked og EØS - siste nytt

Svensk departementsnotat offentliggjort 4.7.2013
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 24.6.2013
I etterkant av en høring la Kommisjonen 7. mars 2013 fram en meddelelse om mulige forenklinger av EU-regelverket med fokus på behovene til små og mellomstore bedrifter. Høringen viste at lovgivningen som volder størst problemer omfatter kjemikalieregelverket REACH, moms, produktsikkerhet, godkjenning av yrkeskvalifikasjoner, datavern, avfallsregelverket, arbeidsmarkedslovgivningen, registrering av utstyr til veitransport, offentlige anbud og EUs nye tollkodeks. Kommisjonen la 18. juni 2013 fram en oppfølgingsmelding om igangsatte eller planlagt planlagte tiltak som følge av konsultasjonen.
Statusrapport for 2013 lagt fram av Kommisjonen 23.4.2013
Evalueringsrapport lagt fram av Kommisjonen 15.1.2013
Kommisjonsmeddelelse lagt fram 9.1.2013
Rådskonklusjoner vedtatt 20.12.2012; Omtale publisert i Stortingsbibliotekets EU/EØS-nytt 20.12.2012
Arbeidsdokument lagt fram av Kommisjonen 7.12.2012. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 15.12.2012
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 12.12.2012
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 8.11.2012
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 23.10.2012
Omtale publisert av Norges EU-delegasjon 18.10.2012
Europakommisjonen presenterte 3. oktober 2012 sin andre handlingsplan for det indre marked (Single Market Act II) med forslag til 12 konkrete tiltak som EU-institusjonene bør vedta så snart som mulig. Tiltakene er samlet på fire innsatsområder: a) integrerte transport- og energinettverk, b) grensekryssende mobilitet for personer og bedrifter, c) den digitale økonomi og d) forbrukerinteresser. Norges EU-delegasjon publiserte 18. oktober 2012 en omtale av Kommisjonens handlingsplan.
Stortingsmelding lagt fram av regjeringen 12.10.2012
Rapport lagt fram av Kommisjonen 11.10.2012
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 11.10.2012
Rapport lagt fram av Kommisjonen 10.10.2012
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 13.9.2012
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 31.7.2012
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 27.7.2012
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 6.7.2012 (frist 1.10.2012)

Sider