Beslutningsprosessen: justis- og innenrikssaker (unntatt Schengen-avtalen)

Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på dette området befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (standard) eller bare på ett eller noen av delområdene (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på bruk-knappen).

 

Forslag til EU-rettsakter under behandling i Europaparlamentet og/eller Rådet

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ikke lenger i kraft

Tittel EU-initiativ og -forslag EU-vedtak EØS-vedtak Gjennomføring i norsk rett
Videresending av personopplysninger til USA 32000D0520 108 2000