Arbeids- og sosialpolitikk

Forsiden - Velg område - Arbeids- og sosialpolitikk
Dansk departementsvurdering ("Grundnotat") offentliggjort 3.9.2010
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 13.7.2010
Europaparlaments- og rådsvedtak publisert i EU-tidende 7.4.2010
Rapport lagt fram av Kommisjonen 25.3.2010
Eurobarometer-undersøkelse lagt fram 5.3.2010
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 5.3.2010
Vedtak i Europaparlamentet 10.2.2010
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 5.2.2010
Arbeidsdokument lagt fram av Kommisjonen 3.2.2010
Innstilling lagt fram av Europaparlamentets komite for kvinners rettigheter og likestilling 1.2.2010
Rådsvedtak publisert i EU-tidende 22.1.2010
Rapport lagt fram av Kommisjonen 18.12.2009
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 23.11.2009
Rapport lagt fram av Kommisjonen 29.10.2009
Rapport lagt fram av Kommisjonen 29.7.2009

Sider