Arbeids- og sosialpolitikk

Forsiden - Velg område - Arbeids- og sosialpolitikk
Vedtak i Europaparlamentet 10.2.2010
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 5.2.2010
Arbeidsdokument lagt fram av Kommisjonen 3.2.2010
Innstilling lagt fram av Europaparlamentets komite for kvinners rettigheter og likestilling 1.2.2010
Rådsvedtak publisert i EU-tidende 22.1.2010
Rapport lagt fram av Kommisjonen 18.12.2009
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 23.11.2009
Rapport lagt fram av Kommisjonen 29.10.2009
Rapport lagt fram av Kommisjonen 29.7.2009
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 19.6.2009
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 3.6.2009
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 30.04.2009
Forliksbehandling avsluttet uten enighet
Høring igangsatt av Kommisjonen 6.4.2009

Sider