Europalov - uke 39/2017

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 39/2017

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 25.9.-1.10.2017

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Saker i EU-domstolen

ALLE SAKER

*nye saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Deltidsdirektivet - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 17.7.2017
Europeisk personlig pensjonsordning - Dansk departementsnotat offentliggjort 27.9.2017
Minstestandarder for arbeid i maritim sektor: endringsbestemmelser - Dansk departementsnotat offentliggjort 25.9.2017

ENERGI
EU-høring om nettverkskoder og retningslinjer for grensekryssende handel med elektrisitet og gass i 2018 - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 27.9.2017*

FINANSIELLE TJENESTER
Betalingskontodirektivet: utfyllende bestemmelser om terminologi - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 29.9.2017
Referanseindeksforordningen for finansielle instrumenter og kontrakter: utfyllende bestemmelser om visse tekniske elementer - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 29.9.2017*
Referanseindeksforordningen for finansielle instrumenter og kontrakter: utfyllende bestemmelser om anvendelse av visse kriterier - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 29.9.2017*
Referanseindeksforordningen for finansielle instrumenter og kontrakter: utfyllende bestemmelser om fastsetting av visse verdier - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 29.9.2017*
Verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID): utfyllende bestemmelser om handelsforpliktelsen for derivater - Rapport med utkast til delegert kommisjonsforordning vedtatt av Den europeiske verdipapirtilsynsmyndighet (ESMA) og sendt til Kommisjonen 29.9.2017*
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om tilbydere av datarapporteringstjenester vedrørende godkjenning, organisatoriske krav og offentliggjøring av transaksjoner - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 26.9.2017

FORBRUKERVERN
Urimelige avtalevilkår for forbrukerne - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 24.7.2017

HANDELSFORENKLINGER
Kategorier av vinprodukter, ønologiske metoder og gjeldende restriksjoner: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 25.9.2017*

HELSE
Legemiddeldirektivet: fellesskapsregelverk for legemidler for mennesker - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 13.7.2017

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Bevaring og styrking av Schengenområdet - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 27.9.2017*
Schengenregler for midlertidig gjeninnføring av kontroll ved de indre grenser: endringsbestemmelser - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 27.9.2017*
Schengenregler for midlertidig gjeninnføring av kontroll ved de indre grenser: rekommandasjon - Kommisjonsrekommandasjon vedtatt av Kommisjonen 27.9.2017*

Det europeiske byrå for operasjonell forvaltning av store IT-systemer innenfor området frihet, sikkerhet og rettferdighet (revisjon) - Dansk departementsnotat offentliggjort 25.9.2017

MATTRYGGHET

Veterinære saker
EUs referansesenter for testmetoder for renrasede avlsdyr av storfe - EØS-notat offentliggjort 26.9.2017
Land og regioner som er fri for turberkulose (Umbria, Italia), enzooisk bovin leukose (Polen), infeksiøs bovin rhinotrakeitt (Tyskland), Aujeszkys sykdom (regioner i Polen) og godkjenning av bekjempelsesprogrammet for Aujeskyz sykdom i Veneto, Italia - Norsk forskrift kunngjort 27.9.2017
EUs referanselaboratorium for andre hestesykdommer enn afrikansk hestepest: forlengelse - Norsk forskrift kunngjort 27.9.2017

Fôrvarer
Merke- og omsetningsforordningen for dyrefôr: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 26.9.2017

Næringsmidler
Næringsmidler: veiledning i forbindelse med forkjellige kvaliteter av samme produkt i ulike land - Veiledningsdokument lagt fram av Kommisjonen 26.9.2017*
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for hydrocyanid i aprikoskjerner - Norsk forskrift kunngjort 29.9.2017
Næringsmidler for spesielle grupper: endringsbestemmelser om tilsetninger til næringsmidler basert på ceralier og babymat - Norsk forskrift kunngjort 29.9.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidlet sulfoksaflor i visse matvarer: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 26.9.2017
Plastforordningen: plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 27.9.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for acetamiprid og 19 andre stoffer - Norsk forskrift kunngjort 26.9.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om bifenazat, daminozid og tolylfluanid - Norsk forskrift kunngjort 26.9.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for bitertanol, klormekvat og tebufenpyrad - Norsk forskrift kunngjort 26.9.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om Bacillus amyloliquefaciens og 13 andre stoffer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 30.9.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om klothianidin og thiamethoksam - Norsk forskrift kunngjort 26.9.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for acequinocyl og 8 andre stofferstoffer - Norsk forskrift kunngjort 26.9.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for fenpyroksimat, triadimenol og triadimefon - Norsk forskrift kunngjort 26.9.2017

Veterinærmedisin
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 29.9.2017*
Grenseverdier for visse plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 29.9.2017

MILJØ
Forlenget godkjenning av warfarin som aktivt stoff for bruk i biocidprodukter i produkttype 14 - EØS-notat offentliggjort 28.9.2017

Plantevernmidler
Vilkår for godkjenning av abamectin som aktivt stoff i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 28.9.2017
Vilkår for godkjenning av acrinathrin som aktivt stoff i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 28.9.2017
Godkjenning av det aktive stoffet "Mild Pepino Mosaic Virus isolate VC1" i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 28.9.2017
Godkjenning av det aktive stoffet "Mild Pepino Mosaic Virus isolate VX1" i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 28.9.2017
Godkjenning av det aktive stoffet leiret trekull i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 28.9.2017
Godkjenning av det aktive stoffet Urtica spp. i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 28.9.2017
Godkjenning av det aktive stoffet hydrogenperoksid i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 28.9.2017
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet prosulfuron som erstatningskandidat i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 28.9.2017
Avslag på godkjenning av Pseudozyma flocculosa stamme ATCC 64874 som aktivt stoff i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 28.9.2017
Betingelser for godkjenning av det virksomme stoffet buprofezin i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 28.9.2017
Vilkår for godkjenning av oksyfluorfen som aktivt stoff i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 28.9.2017
Forlenget godkjenning av visse virksomme stoffer i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 28.9.2017
Fornyet godkjenning av flazasulfuron i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 28.9.2017
Godkjenning av det aktive stoffet Bacillus amyloliquefaciens stamme FZB24 i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 28.9.2017
Godkjenning av det aktive stoffet Beauveria bassiana stamme NPP111B005 i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 28.9.2017
Godkjenning av det aktive stoffet Beauveria bassiana stamme 147 i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 28.9.2017
Fornyet godkjenning av mesosulfuron i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 28.9.2017
Fornyet godkjenning av mesotrion i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 28.9.2017
Fornyet godkjenning av cyhalofop-butyl i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 28.9.2017
Tilbaketrekking av godkjenning av det aktive stoffet metylnonylketon i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 28.9.2017
Vilkår for bruk av sulfonylfluorid som aktivt stoff i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 28.9.2017
Forlengelse av godkjenningsperiodene for alfa-cypermethrin og 30 andre aktive stoffene - Norsk forskrift kunngjort 28.9.2017
Avslag på godkjenning av orthosulfamuron som aktivt stoff i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 28.9.2017
Fornyet godkjenning av Coniothyrium minitans stamme CON/M/91-08 i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 28.9.2017

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
Elektronisk egenerklæringsskjema for offentlige anskaffelser (ESPD) - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 27.9.2017.
Europakommmisjonen etablerte i 2016 et elektronisk egenerklæringsskjema for bedrifter som vil delta i offentlige anbudsrunder i Europa. Bare bedriften som vinner kontrakten må levere full dokumentasjon.

STATISTIKK
Statistikk over gass- og elektrisitetspriser til industrien: gjennomføringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 26.9.2017*
Statistikk over godstransport på innlands vannveier - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 27.9.2017*
Statistikk om folkehelse i EU (EHIS): gjennomføringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 30.9.2017*
Statistikk over inntektsforhold, levevilkår og livskvalitet (EU-SILC): bestemmelser for 2019 - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 29.9.2017*

TJENESTER OG ETABLERINGSRETT
Europeisk e-tjenestekort - Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 29.9.2017.
Europakommisjonen la i januar fram en forslagspakke for stimulering av tjenestesektoren i Europa. Et e-tjenestekort skal lette tjenesteyting over landegrensene. Andre forslag gjelder behovsprøving av regulerte yrker og forhåndsnotifisering av nasjonale lover om tjenester. Kommisjonen har også utarbeidet en veiledning for land som vurderer reformer av tjenestesektoren. Tjenestepakken behandles nå av Europaparlamentet og Rådet.

Europeisk e-tjenestekort: juridisk og operasjonelt rammeverk - Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 29.9.2017
Advokatdirektivet - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 17.7.2017

TRANSPORT
Vekt- og dimensjonsdirektivet for motorvogner: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 26.9.2017.
EUs nye bestemmelser om vekt og dimensjoner for motorvogner tar sikte på redusert energiforbruk og økt trafikksikkerhet. De vil blant annet tillate avrundede førerkabiner og aerodynamiske bakflapper. Vektgrensene økes for bruk av tyngre batterier som kreves for hybrid- og el-kjøretøy. Direktivet pålegger blant annet medlemsstatene å fastsette regler om dokumentasjon og ansvar for avsender og transportør for manglende eller feilaktige vektopplysninger for containere og vekselflak, der kjøretøyet eller kjøretøykombinasjonen er overbelastet. I veitrafikkloven innføres i tillegg en hjemmel til å ilegge gebyr for overtredelse av bestemmelser om tillatte dimensjoner for kjøretøy, slik at også disse overtredelsene kan sanksjoneres med gebyr.

Jernbanepassasjerforordningen (revisjon) - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 27.9.2017*