Klar for 55: EUs klimapakke 2021

Forsiden - Pakke - Klar for 55: EUs klimapakke 2021
Tittel EU-forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS-vedtak EØS-beslutningens ikrafttredelse Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
AFI-direktivet om infrastruktur for alternative drivstoff (revisjonsforslag 2021)
Fremme av bruken av fornybar energi: endringsbestemmelser
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser
Innsatsfordelingsforordningen: endringsbestemmelser om de årlige mål for reduksjon av klimagassutslipp i perioden 2021-2030
Luftfartskvotedirektivet om innlemming av luftfartssektoren: endringsbestemmelser om i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser om CO2-kompensasjon
Energiskattedirektivet (forslag 2021)
Energieffektiviseringsdirektivet (revisjonsforslag 2021)
CO2-grensetilpasningsmekanisme (klimatoll)
CO2-utslippskrav til person- og varebiler: endringsbestemmelser
Bærekraftig drivstoff til luftfart (RefuelEU)
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser om den markedsstabiliserende reserven
LULUCF-forordningen om inkludering av utslipp og opptak av klimagasser fra arealbruk og skogbruk i EUs klima- og energirammeverk for 2030: endringsbestemmelser
Bærekraftig drivstoff for maritim transport
Klar for 55: EUs klimapakke 2021