Beslutningsprosessen: miljø

Forsiden - Velg område - Miljø og klima - Beslutningsprosessen: miljø
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Godkjenning av IPBC som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
19.10.2015

2015/301

12.12.2015
12.12.2015
Godkjenning av 2-methyl-2H-isothiazol-3-on for bruk i biocidprodukter
19.10.2015

2015/301

12.12.2015
12.12.2015
Biocider: forlengelse av godkjenningen av bromadiolon, klorofacinon og koumatetralyl
19.10.2015

2015/301

12.12.2015
12.12.2015
Godkjenning av 5-chloro-2-(4-chlorophenoxy)phenol som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
19.10.2015

2015/301

12.12.2015
12.12.2015
Godkjenning av Pythium oligandrum stamme M1 som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
15.10.2015

2015/300

12.12.2015
12.12.2015
Godkjenning av medetomidin som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
19.10.2015

2015/301

12.12.2015
12.12.2015
Godkjenning av hydrogenperoksid som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
19.10.2015

2015/301

12.12.2015
12.12.2015
Svovelinnhold i marint brennstoff: endringsbestemmelser om prøvetaking og rapportering
09.03.2015

2015/321

12.12.2015
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til varmepumper: endringsbestemmelser
21.11.2013

2015/319

12.12.2015
Gebyrer og avgifter til Det europeiske kjemikaliebyrå: endringsbestemmelser
25.06.2015

2015/259

01.11.2015
01.11.2015
Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser for benzen
25.09.2015

2015/257

01.11.2015
01.11.2015
Godkjenning av clothianidin som et aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
15.07.2015

2015/261

01.11.2015
01.11.2015
Godkjenning av kobberpyrition som et aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
15.07.2015

2015/261

01.11.2015
01.11.2015
Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser
01.06.2015

2015/258

01.11.2015
01.11.2015
Godkjenning av terpenoid blend QRD 460 i plantevernmidler
10.08.2015

2015/265

01.11.2015
04.11.2015
Fornyet godkjenning av fenhexamid i plantevernmidler
01.01.2016

2015/264

01.01.2016
04.11.2015
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet pyridat i plantevernmidler
01.01.2016

2015/264

01.11.2015
04.11.2015
Godkjenning av sulfoxaflor i plantevernmidler
18.08.2015

2015/265

01.11.2015
04.11.2015
Fornyet godkjenning av treverdig fosfat i plantevernmidler
01.01.2016

2015/264

01.11.2015
04.11.2015
Godkjenning av halauxifenmetyl i plantevernmidler
05.08.2015

2015/265

01.11.2015
04.11.2015
Godkjenning av Pepino mosaic virusstamme CH2 isolat 1906 i plantevernmidler
07.08.2015

2015/265

01.11.2015
04.11.2015
Godkjenning av basisstoffet eddik i plantevernmidler
29.07.2015

2015/265

01.11.2015
04.11.2015
Godkjenning av basissubstansen Salix cortex i plantevernmidler
29.07.2015

2015/265

01.11.2015
04.11.2015
Godkjenning av basissubstansen lecithins i plantevernmidler
30.07.2015

2015/265

01.11.2015
04.11.2015
Avslag på godkjenning av basisstoffet Artemisia vulgaris L. som virksomt stoff i plantevernmidler
10.08.2015

2015/265

01.11.2015
04.11.2015
Fornyet godkjenning av sulfosulfuron i plantevernmidler
01.01.2016

2015/264

01.01.2016
04.11.2015
Plantevernmiddelprodukter: endringsbestemmelser om datakrav
17.09.2015

2015/266

01.11.2015
04.11.2015
Avslag på godkjenning av basissubstansen Rheum officinale rotekstrakt som virksomt stoff i plantevernmidler
21.05.2015

2015/262

01.11.2015
04.11.2015
Godkjenning av basisstoffet kalsiumhydroksid i plantevernmidler
01.07.2015

2015/263

01.11.2015
04.11.2015
Kvalitetskrav til bensin og diesel: endringsbestemmelser
11.06.2015

2015/055

01.11.2015
02.11.2015
Drivstoffdirektivet (endring): Kvaliteten til bensin og dieselolje - reduksjon av drivhusgasser
31.12.2010

2015/270

01.11.2015
02.11.2015
Avfallsdirektivet: endringsbestemmelser om farlig avfall
01.06.2015

2015/194

11.07.2015
29.10.2015
Betingelser for godkjenning av det virksomme stoffet isopyrazam i plantevernmidler
10.07.2015

2015/264

01.11.2015
04.11.2015
Emballering og merking av elektroniske sigaretter og refillbeholdere som inneholder nikotin: tiltak truffet av Nederland
09.05.2015

2015/260

01.11.2015
01.11.2015
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til maling og lakk: endringsbestemmelser
30.06.2015

2015/283

01.11.2015
01.11.2015
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til visse produkter: forlenget gyldighet
07.06.2015

2015/283

01.11.2015
01.11.2015
Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): beste miljøpraksis i detaljhandelen
11.06.2015

2015/282

01.11.2015
01.11.2015
Energimerkedirektivet for personbiler
18.01.2001

2001/008

01.09.2001
Omsetning av bakteriekulturer til reduksjon av organiske faste stoffer
14.05.2015

2015/214

26.09.2015
26.09.2015
Omsetning av et polydimetylsiloksannasert stoff til kontroll av stikkemygg
15.05.2015

2015/214

26.09.2015
26.09.2015
Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser om etablering av en liste over kandidater for substitusjon
31.03.2015

2015/217

26.09.2015
28.09.2015
Avfall fra kadmiumholdige batterier og akkumulatorer til bruk i batteridrevne håndverktøy
01.07.2015

2015/216

26.09.2015
25.09.2015
Sektorer utsatt for karbonlekkasje: endringsbestemmelser for 2015-2019
18.11.2014

2015/192

11.07.2015
16.09.2015
VOC-direktivet: utslipp av flyktige organiske forbindelser fra bruk av organiske løsemidler
30.04.2001

2000/022

30.04.2001
15.10.2001
Godkjenning av det virksomme stoffet COS-OGA i plantevernmidler
22.04.2015

2015/183

11.07.2015
23.07.2015
Godkjenning av det aktive stoffet cerevisane i plantevernmidler

2015/183

11.07.2015
23.07.2015
WEEE-direktivet: kassering av elektriske og elektroniske produkter (inntil 14.2.2014)
12.08.2004

2004/082

01.02.2006
01.07.2005
Betingelser for godkjenning av Z-13-hexadecen-11-yn-1-yl-acetat som virksomt stoff i plantevernmidler
02.04.2015

2015/155

12.06.2015
03.07.2015
Forlengelse av godkjenningsperioden for visse virksomme stoffer i plantevernmidler
31.03.2015

2015/155

12.06.2015
03.07.2015
Betingelser for godkjenning av det virksomme stoffet Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-docosatetraen-1-yl isobutyrate i plantevernmidler
19.03.2015

2015/154

12.06.2015
03.07.2015
Betingelser for godkjenning av det virksomme stoffet triclopyr i plantevernmidler
18.03.2015

2015/154

12.06.2015
03.07.2015
Godkjenning av gamma-cyhalotrin som virksomt stoff i plantevernmidler
01.04.2015

2015/095

01.06.2015
03.07.2015
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene ethephon og fenamiphos i plantevermidler
02.04.2015

2015/093

01.06.2015
03.07.2015
Plantevernmiddelforordning: endringsbestemmelser om utløpsdato for godkjenning av det virksomme stoffet tepraloxydim
05.02.2015

2015/095

01.06.2015
03.07.2015
Plantevernmiddelforordningen: gjennomføringsbestemmelser om fornyingsprosedyrer for mecoprop-P
04.02.2015

2015/095

01.06.2015
03.07.2015
Fornying av godkjenningen av Isaria fumosorosea strain Apopka 97 som virksomt stoff i plantevernmidler
01.01.2016

2015/154

01.01.2016
03.07.2015
Godkjenning av chromafenozide som virksomt stoff i plantevernmidler
01.04.2015

2015/095

01.06.2015
03.07.2015
Godkjenning av Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum strain D747 som virksomt stoff i plantevernmidler
01.04.2015

2015/095

01.06.2015
03.07.2015
Betingelser for godkjenning av kobberforbindelser som virksomt stoff i plantevernmidler
12.03.2015

2015/094

01.06.2015
01.06.2015
Godkjenning av det aktive stoffet meptyldinocap i plantevernmidler
01.04.2015

2015/095

01.06.2015
03.07.2015
Plantevernmiddelprodukter: endringsbestemmelser om datakrav til virksomme stoffer
17.11.2014

2015/096

01.06.2015
03.07.2015
Vanndirektivet: gjennomføringsbestemmelser om interkalibrering
28.10.2013

2014/195

26.09.2014
25.06.2015
Miljøkvalitetskrav til vann: prioriterte stoffer
14.09.2015

2014/194

14.09.2015
25.06.2015
REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om studie av reproduksjonstoksisitet
13.03.2015

2015/151

12.06.2015
12.06.2015
Godkjenning av tolylfluanid som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
02.03.2015

2015/153

12.06.2015
12.06.2015
Anerkjennelse av kationiske polymerbindemidler med kvartære ammoniumforbindelser i maling og belegg som biocidholdige produkter
31.03.2015

2015/153

12.06.2015
Godkjenning av Bacillus sphaericus 2362 serotype H5a5b, stamme ABTS1743 som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
02.04.2015

2015/153

12.06.2015
12.06.2015
Godkjenning av dinotefuran som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
02.04.2015

2015/153

12.06.2015
12.06.2015
CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser
25.03.2015

2015/152

12.06.2015
12.06.2015
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til visse produkter: forlenget gyldighet
24.03.2015

2015/167

12.06.2015
Notifisering av avfallsplaner og programmer for avfallsforebygging
30.12.2013

2015/170

12.06.2015
Godkjenning av alpha-cypermethrin som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
31.03.2015

2015/092

01.05.2015
18.05.2015
Godkjenning av Bacillus thuringiensis subsp. israelensis serotype H14, stamme SA3A som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
31.03.2015

2015/092

01.05.2015
18.05.2015
Godkjenning av karbondioksid som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
17.03.2015

2015/091

01.05.2015
18.05.2015
Godkjenning av propan-2-ol som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
31.03.2015

2015/092

01.05.2015
18.05.2015
Persistente organiske miljøgifter: endringsbestemmelser
18.06.2015

2015/090

18.06.2015
07.05.2015
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til absorberende hygieneprodukter
26.11.2014

2015/120

01.05.2015
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til såpe, sjampo, hårbalsam og barberskum
31.12.2014

2015/119

01.05.2015
Godkjenning av Streptomyces lydicus stamme WYEC 108 som virksomt stoff i plantevernmidler
12.09.2014

2014/271

01.06.2015
01.06.2015
Vilkår for bruk av tebuconazole som virksomt stoff i plantevernmidler
15.09.2014

2014/271

01.06.2015
01.06.2015
Vilkår for bruk av likekjedede sommerfuglferomoner som virksomt stoff i plantevernmidler
12.09.2014

2014/271

01.06.2015
01.06.2015
Forlenget godkjenning av visse forbindelser som aktive stoff i plantevernmidler
10.07.2014

2014/221

01.06.2015
01.06.2015
Forlenget godkjenning av dichlorprop-P, metconazol og triclopyr som virksomme stoff i plantevernmidler
02.09.2014

2014/270

01.06.2015
01.06.2015
Godkjenning av sukrose som hovedingrediens i plantevernmidler
12.09.2014

2014/271

01.06.2015
01.06.2015
Vilkår for bruk av Cydia pomonella Granulovirus (CpGV) som virksomt stoff i plantevernmidler
02.09.2014

2014/270

01.06.2015
01.06.2015
Godkjenning av metobromuron som virksomt stoff i plantevernmidler
01.01.2015

2014/271

01.06.2015
01.06.2015
Godkjenning av aminopyralid som virksomt stoff i plantevernmidler

2014/271

01.06.2015
01.06.2015
Godkjenning av metaflumizone som virksomt stoff i plantevernmidler
01.01.2015

2014/271

01.06.2015
01.06.2015
Plantevernmiddelforordningen: gjennomføringsbestemmelser om fornyingsprosedyrer for dimethomorph
15.07.2014

2014/273

01.06.2015
01.06.2015
Vilkår for bruk av methylnonylketon som virksomt stoff i plantevernmidler
03.07.2014

2014/221

01.06.2015
01.06.2015
Forlenget godkjenning av de virksomme stoffene pinoxaden og meptyldinocap i plantevernmidler
06.06.2014

2014/274

01.06.2015
01.06.2015
Vilkår for bruk av planteoljer/citronellaolje som virksomt stoff i plantevernmidler
05.06.2014

2014/220

01.06.2015
01.06.2015
Godkjenning av acequinocyl som virksomt stoff i plantevernmidler
01.09.2014

2014/220

01.06.2015
01.06.2015
Godkjenning av ipconazol som virksomt stoff i plantevernmidler
01.09.2014

2014/221

01.06.2015
01.06.2015
Godkjenning av kitosan-hydroklorid som hovedingrediens i plantevernmidler
13.06.2014

2014/221

01.06.2015
01.06.2015
Godkjenning av Equisetum arvense L. som hovedingrediens i plantevernmidler
27.05.2014

2014/220

01.06.2015
01.06.2015
Tilbaketrekking av godkjenning av fenbutatinoksid som virksomt stoff i plantevernmidler
02.06.2014

2014/220

01.06.2015
01.06.2015
Godkjenning av flubendiamide som virksomt stoff i plantevernmidler
01.09.2014

2014/221

01.06.2015
01.06.2015
Forlenget godkjenning av visse forbindelser som virksomme stoff i plantevernmidler
02.06.2014

2014/220

01.06.2015
01.06.2015

Sider