Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år

EU-rettsakt (CELEX-nr) Faktaark
Drikkevannsdirektivet 2020: testmetoder for sluttmaterialer
Drikkevannsdirektivet 2020: europeisk positivliste
Drikkevannsdirektivet 2020: testmetoder til Europeiske positivliste
REACH-forordningen: endringsbestemmelser om terfenyl
Drikkevannsdirektivet 2020: utfyllende bestemmelser om samsvarsvurdering
Elektrisitetsforordningen 2019: utfyllende bestemmelser om cybersikkerhet
Rapporteringskrav innen veitransport og luftfart
Rapporteringskrav innen veitransport og luftfart
32023H2211 Kvalitetskrav for tvisteløsningsprosedyrer som tilbys av nettbaserte markedsplasser
Inspiredirektivet om europeisk infrastruktur for geodata: endringsbestemmelser
Referanseverdiforordningen 2016 for finansielle instrumenter og kontrakter: endringsbestemmelser
Regnskapsdirektivet: endringsbestemmelser
Rapporteringskrav innen finansielle tjenester og investeringsstøtte
Felles regler for sivil luftfart: gjennomføringsbestemmelser om EDTO
Avvikling av nettbasert tvisteløsning i forbrukersaker
Felles regler for sivil luftfart: endringsbestemmelser om AOC-operatørers operasjonelle kontroll
Alternativ tvisteløsning på forbrukerområdet: endringsbestemmelser
32023R2589 Fornyet godkjenning av aluminiumammoniumsulfat som aktivt stoff i plantevernmidler
32023R2456 Avslag på fornyet godkjenning av klofentezin som aktivt stoff i plantevernmidler
32023R2591 Fornyet godkjenning av det aktive stoffet etefon som aktivt stoff i plantevernmidler
Avslag på forlenget godkjenning av S-metolaklor som aktivt stoff i plantevernmidler
32023R2513 Avslag på forlenget godkjenning av triflusulfuron-metyl som aktivt stoff i plantevernmidler
32023R2592 Forlengelse av godkjenningsperioden for flere aktive stoffer i plantevernmidler
32023R2455 Avslag på fornyet godkjenning av metiram som aktivt stoff i plantevernmidler
32023R2657 Avslag på forlenget godkjenning av bentiavalikarb som aktivt stoff i plantevernmidler
Digitalisering av søknader om Schengenvisum: elektronisk visumetikett
32023R2163 Flygelederforordningen 2015: retting av visse språkversjoner
32023R2213 Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland, Polen, Kroatia og Hellas
32023R2178 Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen Sable de Camargue
32023R2162 Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: annullering av betegnelsen Sable de Camargue
32023R2156 Offentlig kontroll av trikiner i kjøtt: endringsbestemmelser om rapporteringskrav for medlemsstater
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser
32023R2182 Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen Terras do Dão
32023R2179 Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: godkjenning av den beskyttede geografiske betegnelsen Beira Interior (PDO)
32023r2174 Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: godkjenning av den beskyttede geografiske betegnelsen 'Côtes du Roussillon’
32023R2173 Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen Terras de Cister (PGI)
32023R2164 Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen Großräschener See
32023R2145 Unionslisten over ny mat: rettelse av språkversjoner
Drikkevannsdirektivet 2020: utfyllende bestemmelser om europeisk positivliste
Drikkevannsdirektivet 2020: utfyllende bestemmelser om merking
Plattform for strategisk teknologi (‘STEP’)
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for slakterier
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet glyfosat som aktivt stoff i plantevernmidler
Aromaforordningen: fjerning av visse aromastoffer fra EU-listen
Aromaforordningen: restriksjoner for visse aromaer til bruk i næringsmidler
32023R2148 Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen ‘Terras da Beira’
32023R2140 Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen 'Terres du Midi'
32023R2137 Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen ‘Schouwen-Duiveland’
32023R2117 EASA-forordningen 2018: regler og krav for drift og forvaltning av et datalager
32023R2210 Godkjenning av 3-fukosyllaktose av derivatstamme Escherichia coli K-12 DH1 som ny mat
Metoder for fastsettelse av nivåer av mykotoksiner i mat
32023R2214 Unionslisten for ny mat: endringer for delvis avfettet chiafrøpulver
Metoder for fastsettelse av plantegiftstoffer i mat
32023R2215 Godkjenning av natriumsalt av 6-sialyllaktose produsert av derivatstammer av Escherichia coli W (ATCC 9637) som ny mat
Klimanøytralitetsplaner: ETS-installasjoner
Overvåking og rapportering av klimagassutslipp fra skip: endringsbestemmelser om standardskjemaer
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: TONA- og SOFR-referanser
Vilkår for produksjon, salg og bruk av medisinfôr til dyr: krysskontaminasjon med antimikrobielle stoffer
32023D2106 Reduksjon av plast i miljøet: retting av språkversjon
EU-henstilling om helserisiko ved bruk av solsenger med UV-stråling
EASA-forordningen 2018: vilkår og prosedyrer for akkreditering
Gjødselforordningen 2019: endringsbestemmelser
Omsetning av utgangsstoffer for narkotika: isopropyliden (IMDPAM)
Krav til miljøvennlig utforming av vifter drevet av elektromotorer (forslag 2023)
Skipsgjenvinningsforordningen: endringer til listen over godkjente anlegg (12. versjon)
32023H2113 Risikovurderinger av teknologiområder
32023R2382 Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: karbetamid, karboksin og triflumuron
Cybersikkerhetsforordningen: sikkerhetskrav for IKT-produktsertifisering
32023R2396 Dyrehelseforordningen: særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Litauen og Polen
32023R2395 Særlige regler om visse varer av ikke-animalsk opprinnelse på listen over varer fra resten av verden
Visumforordningen: endringsbestemmelser om visumgebyr for Gambia
32023R2091 Særlige regler for innførsel til Nord-Irland av visse varer fra andre deler av Storbritannia: endringsbestemmelser
Visumforordningen: endringsbestemmelser om Etiopia
32023D2378 Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av alfakloralose i produkttype 14
Folkefinansieringsforordningen: utfyllende bestemmelser
Krav til energimerking av kjeler for fast brensel
Krav til miljøvennlig utforming av kjeler for fast brensel
32023R2090 Særlige regler for innførsel til Nord-Irland av visse varer fra andre deler av Storbritannia: endringsbestemmelser
32023R2088 Biocider: godkjenning av DMPAP i produktgruppe 8
32023R2084 Tredjelandslisten for innførsel av dyr, avlsmateriale og animalske produkter: endringsbestemmelser om Canada, Storbritannia og USA
32023R2083 Misligholdte lån (NPL): maler for informasjon om kredittteksponeringer
32023R2071 Det europeiske sosialfond pluss (ESF+): undersøkelsesmal
Typegodkjenning av motorsykler, trisykler og firehjulede quad og minibiler: endringsbestemmelser
Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr: ajourføring av produktlisten (2023)
32023R2059 Særlige regler for innførsel til Nord-Irland av visse varer fra andre deler av Storbritannia: endringsbestemmelser
32023R2058 Særlige regler for innførsel til Nord-Irland av visse varer fra andre deler av Storbritannia: endringsbestemmelser
32023R2056 Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: endring av gjennomføringsbestemmelser om tilstrekkelig diversifiserte indekser
32023R2194 Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for ketoprofen
32023R2203 Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for rafoksanid
32023D1802 Datalagring: tekniske ordninger
EU-dekkende automatisk nødanropstjeneste for kjøretøy som utsettes for ulykker (eCall): endringsbestemmelser
32023D2052 Biocider: ikke-godkjenning av sølvnatriumhydrogenzirkoniumfosfat i produktgruppe 4
32023D2377 Biocider: ikke fornyet godkjenning av sølvkobberzeolitt til bruk i produkttype 4
32023R1808 Helsetrusler over landegrensene: gjennomføringsbestemmelser om en mal for informasjonsprosedyrer
32023D2100 Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av kobber(II)oksid i produktgruppe 8
32023D2386 Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av kobberhydroksid i produkttype 8
32023D2101 Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av sulfurylfluorid i produkttypene 8 og 18
32023R2089 Biocider: godkjenning av DMPAP i produktgruppe 2 og 4
32023D2380 Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av basisk kobberkarbonat i produkttype 8
32023R1799 Dyrehelseforordningen: særlige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Latvia og Polen