Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år

Forsiden - Oversikt - Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år
 
EU-vedtak (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) har betegnelser som "2006/123/EF" (tjenestedirektivet) eller "(EF) nr. 1223/2009" (kosmetikkforordningen). I begge tilfeller er det snakk om et årstall og et løpenummer, men det er ikke alltid lett å holde hvem av de to kommer først - det varier med type rettsakt. I søkefeltene under spiller ikke denne rekkefølgen noen rolle. Heller ikke om du er usikker på typen rettsakt (direktiv, forordninger etc). For tjenestedirektivet kan du gjerne velge direktiv, men du kan også prøve bare med årstallet (2006) og løpenummeret (0123). Bruk fire siffer for løpenummeret. Resultatlisten viser rettsaktenes CELEX-betegnelse, hvor du vil kjenne igjen årstallet og løpenummeret. I tillegg vil vedtakstypen være angitt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H eller X=rekommandasjon) Hvis du ikke valgte vedtakstype, kan du av og til få flere treff: de forskjellige vedtakstypene kan nemlig ha samme løpenummer og samme årstall. Vær oppmerksom på at Europalov foreløpig bare inkluderer en del av alle EØS-relevante EU-vedtak: alle vedtak fra 2007 og senere er med, og likeså mange fra årene før, men jo lenger tilbake man går i tid, desto større er sjansen for at man ikke finner det man søker etter.
Dersom du ønsker å se om EU-vedtaket også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "2006/123/EF".

EU-vedtak Faktaark
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av polysorbater (E 432-436) i kullsyreholdige drikker
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av polyglyserolpolyrisinol (E 476) i flytende vegetabilske oljeemulsjoner
Anvendelsesområder for fôrvarer med særlige ernæringsformål (revisjon)
Import og transitt av fjørfevarer fra Ukraina i forbindelse med fugleinfluensa
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av sitronsyre (E 330) i kakao- og sjokoladeprodukter
Aerodynamiske innretninger på kjøretøy: gjennomføringsbestemmelser om bruk i eller mellom visse byer
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av sojabønnehemicellulose (E 426)
Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: gjennomføringsbestemmelser om flysikringsorganisasjoner
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av sorbinsyre (E 200) i flytende fargepreparater til dekorasjon av eggeskall
Europeisk sosialstatistikk: utfyllende bestemmelser for inntekts- og levekårsområdet
Europeisk sosialstatistikk: utfyllende bestemmelser for området arbeidsstyrke
Europeisk sosialstatistikk: utfyllende bestemmelser om flerårig rullende planlegging
Typegodkjenning av kjøretøyer med to eller tre hjul og firehjuls motorsykler: tilpasning av godkjenningsskjemaer til kravene i Euro 5- og Euro 5+
Godkjenning av L-treonin som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
Godkjenning av L-tryptofan som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
Godkjenning av erytrosin som tilsetningsstoff i fôrvarer for katter og hunder
Klassifisering, merking og emballering av visse farlige stoffer og blandinger: endringsbestemmelser (14. ATP)
Krav til datalink-kommunikasjon i det europeiske luftrommet: endringsbestemmelser
Import av kjæledyrfôr fra Saudi-Arabia
Omsetning av fruktmasse, fruktjuice og konsentrert fruktjuice fra Theobroma cacao L. som tradisjonell mat fra et tredjeland
Mikrobiologiske kriterier for næringsmidler: endringsbestemmelser om salmonella i reptilkjøtt
Den europeiske elektroniske bompengetjenesten (EETS): gjennomføringsbestemmelser
Den europeiske elektroniske bompengetjenesten (EETS): utfyllende bestemmelser
Varestandarder for aromatiserte vinprodukter: gjennomføringsbestemmelser om register
Godkjenning av allurarød AC som tilsetningsstoff i fôrvarer for katter og hunder

Sider