Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år

Forsiden - Oversikt - Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år
 
EU-vedtak (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) har betegnelser som "2006/123/EF" (tjenestedirektivet) eller "(EF) nr. 1223/2009" (kosmetikkforordningen). I begge tilfeller er det snakk om et årstall og et løpenummer, men det er ikke alltid lett å holde hvem av de to kommer først - det varier med type rettsakt. I søkefeltene under spiller ikke denne rekkefølgen noen rolle. Heller ikke om du er usikker på typen rettsakt (direktiv, forordninger etc). For tjenestedirektivet kan du gjerne velge direktiv, men du kan også prøve bare med årstallet (2006) og løpenummeret (0123). Bruk fire siffer for løpenummeret. Resultatlisten viser rettsaktenes CELEX-betegnelse, hvor du vil kjenne igjen årstallet og løpenummeret. I tillegg vil vedtakstypen være angitt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H eller X=rekommandasjon) Hvis du ikke valgte vedtakstype, kan du av og til få flere treff: de forskjellige vedtakstypene kan nemlig ha samme løpenummer og samme årstall. Vær oppmerksom på at Europalov foreløpig bare inkluderer en del av alle EØS-relevante EU-vedtak: alle vedtak fra 2007 og senere er med, og likeså mange fra årene før, men jo lenger tilbake man går i tid, desto større er sjansen for at man ikke finner det man søker etter.
Dersom du ønsker å se om EU-vedtaket også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "2006/123/EF".

EU-vedtak Faktaark
Sikkerhetsregler og -standarder for passasjerskip: endringsbestemmelser
Integrert landbruksstatistikk: gjennomføringsbestemmelser om rapportering
Eksportrestriksjoner for smittevernutstyr i forbindelse med Covid-19-utbruddet
Import og transitt av fjørfevarer fra Russland i forbindelse med Newcastle disease
Samtrafikkevnen på jernbanenettet: gjennomføringsbestemmelser om utvidelse av virkeområdet og overgangsfasene
Import av ferskt kjøtt: endringer i liste over godkjente tredjeland
Godkjenning av L-leucin som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
Godkjenning av natriumselenat som tilsetningsstoff i fôrvarer for drøvtyggere
Godkjenning av Norbixin (annatto F) som tilsetningsstoff i fôrvarer for katter og hunder
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luffart: endringsbestemmelser
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luffart: endringsbestemmelser om sertifikat til seilflypilot
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luffart: endringsbestemmelser om sertifikater til ballongpilot
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av polysorbater (E 432-436) i kullsyreholdige drikker
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av polyglyserolpolyrisinol (E 476) i flytende vegetabilske oljeemulsjoner
Anvendelsesområder for fôrvarer med særlige ernæringsformål (revisjon)
Import og transitt av fjørfevarer fra Ukraina i forbindelse med fugleinfluensa
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av sitronsyre (E 330) i kakao- og sjokoladeprodukter
Aerodynamiske innretninger på kjøretøy: gjennomføringsbestemmelser om bruk i eller mellom visse byer
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av sojabønnehemicellulose (E 426)
Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: gjennomføringsbestemmelser om flysikringsorganisasjoner
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av sorbinsyre (E 200) i flytende fargepreparater til dekorasjon av eggeskall
Europeisk sosialstatistikk: utfyllende bestemmelser for inntekts- og levekårsområdet
Europeisk sosialstatistikk: utfyllende bestemmelser for området arbeidsstyrke
Europeisk sosialstatistikk: utfyllende bestemmelser om flerårig rullende planlegging
Typegodkjenning av kjøretøyer med to eller tre hjul og firehjuls motorsykler: tilpasning av godkjenningsskjemaer til kravene i Euro 5- og Euro 5+

Sider