Nye politikkdokumenter

Forsiden - Oversikt - Nye politikkdokumenter
Faktaark Utgitt Dokument
Derivatmarkedet: EU-rapport om internasjonal behandling av sentralbanker og organer som forvalter offentlig gjeld
22.03.2013
EU-konsultasjon om offentlige medietilsyns uavhengighet
22.03.2013
EU-konsultasjon om mediefrihet og -pluralisme
22.03.2013
Europeisk forskning og innovasjon - status og arbeid for 2012
21.03.2013
Passasjerrettigheter ved konkurs av flyselskaper
18.03.2013
Anvendelsen av direktivet om urimelig handelspraksis (handelspraksisdirektivet)
14.03.2013
Forbud mot dyreforsøk for testing av kosmetikkprodukter
11.03.2013
EU-strategi for plastavfall: grønnbok og høring
07.03.2013
Smart lovgivning for små og mellomstore bedrifter
07.03.2013
EU-politikk for romindustrien
28.02.2013
Produksikkerhetspakken: bedre sikkerhet og markedsovervåking av varer i det indre marked
13.02.2013
EU-handlingsplan for produktovervåking
13.02.2013
Krav til visumfrihet for Kosovo: fremdriftsrapport
08.02.2013
EU-rapport om kjemikalieregelverket REACH
05.02.2013
Merking av mat og landbruksvarer fra fjellgårder
01.02.2013
EU-handlingsplan for detaljhandel
31.01.2013
Grønnbok og EU-konsultasjon om illoyal handelspraksis
31.01.2013
EUs fjerde jernbanepakke
30.01.2013
EU-strategi for alternative drivstoff til transport
24.01.2013
EU-utlysning om ekspertgruppe for europeisk kontraktsrett på forsikringsområdet
17.01.2013
Gjennomføring av EUs lovgivning om avfall 2010-2012
17.01.2013
EU-handlingsplan for entreprenørskap
09.01.2013
Sysselsetting og sosial utvikling i Europa 2012
08.01.2013
Erfaringer med Schengen-samarbeidet: halvårsrapport 2012
23.12.2012
Statsstøtte i EU: Scoreboard 2012
21.12.2012
Ministerrådets vurdering av EØS-avtalen og EFTA-landene 2011-2012
20.12.2012
Innhold og opphavsrett i det digitale indre marked
18.12.2012
Digital agenda med fokus på vekst og jobbskaping
18.12.2012
EUs felles teknologiinitiativ: rapport om framskritt i 2011
14.12.2012
EU-handlingsplan for europeisk selskapsrett
12.12.2012
Målrettet EU-regulering
12.12.2012
EU-konsultasjon om revisjon av EUs luftforurensningsstrategi
10.12.2012
EUs forbrukerundersøkelse 2012
07.12.2012
EU-handlingsplan for e-helse
06.12.2012
EU-strategi for reduksjon av arbeidsløshet blant unge
05.12.2012
Kvalitetsrammeverk for traineeperioden
05.12.2012
EU-konsultasjon om langtids syke- og arbeidsløshetstrygd over landegrensene
05.12.2012
Grønnbok og EU-høring om integrert marked for pakkepost
29.11.2012
EU-strategi mot villedende reklame
27.11.2012
Syvende EU-rapport om overtredelser av visumgjensidighetsprinsippet i tredjeland
26.11.2012
EU-strategi for nytenkning på utdanningsområdet
20.11.2012
Europeisk innovasjonspartnerskap om aktiv og sunn aldring
17.11.2012
EU-konsultasjon og meddelelse om det indre marked for energi og produksjonskapasitet
15.11.2012
Tilknytningsformer mellom EU og European Space Agency
14.11.2012
Plan for beskyttelse av Europas vannressurser (Blueprint)
14.11.2012
Statusrapport om det europeiske CO2-markedet i 2012
14.11.2012
Bedre kjønnsrepresentasjon blant bedriftsledere
14.11.2012
CARS 2020 - handlingsplan for europeisk bilindustri
08.11.2012
Gjennomføring og videreutvikling av en felles visumpolitikk i EU
07.11.2012
Rapport om gjennomføringen av visumkodeksen
07.11.2012

Sider