Nye politikkdokumenter

Forsiden - Oversikt - Nye politikkdokumenter
Faktaark Utgitt Dokument
Fremskritt mot Kyoto-målene for utslipp av drivhusgasser - rapport 2012
24.10.2012
EU-handlingsplan om forbrukervern ved pengespill på internett
24.10.2012
Europakommisjonens arbeidsprogram 2013
23.10.2012
EU-strategi for vekst og gjenoppretting av europeisk industri og økonomi
11.10.2012
Utviklingen av Schengen-informasjonssystemet SIS II i 1. halvår 2012
11.10.2012
Offentlige innkjøp i EU: gjennomføringsrapport 2011
11.10.2012
Single Market Act II: - 12 nye innsatsområder for det indre marked
03.10.2012
Rettslige aspekter ved nanomaterialer
03.10.2012
Fremme av cloud computing i Europa
27.09.2012
Sikrere, mer effektivt og innovativt medisinsk utstyr
26.09.2012
EU-strategi om kulturnæringenes bidrag til vekst og sysselsetting
26.09.2012
Finansiering av Det europeiske legemiddelbyrå (EMEA): endringer
25.09.2012
Arkiver i Europa: digitale utfordringer
21.09.2012
EU-konsultasjon om offentlig-privat partnerskap for forskning om den bio-baserte industrielle matkjeden
21.09.2012
EU-strategi for internasjonalt forskningssamarbeid
14.09.2012
EU-strategi for transportforskning- og teknologi
13.09.2012
Blå vekst: EU-strategi for marin og maritim bærekraftig vekst
13.09.2012
Status for EUs maritime politikk
11.09.2012
EU-strategi for unge 2010-2018: rapport 2012
10.09.2012
Fremme av frekvensdeling for trådløs kommunikasjon
03.09.2012
Marin grønnbok: kunnskap om havet 2020
29.08.2012
Liberalisering av visum-bestemmelsene for Vest-Balkan: 3. rapport
28.08.2012
Utviklingen av jernbanemarkedet: 3. rapport
21.08.2012
EU-konsultasjon om bruk av ny teknologi i utdanning og opplæring
13.08.2012
Bedre styring av det indre marked
08.08.2012
EU-strategi for tjenestesektoren 2012-2015
08.08.2012
Mulige konsekvenser ved liberalisering av EUs visumbestemmelser for Moldova
03.08.2012
EU-strategi for byggesektoren
31.07.2012
EU-strategi for europeisk sikkerhetsindustri
26.07.2012
EU-konsultasjon om informasjons- og nettverkssikkerhet
23.07.2012
EU-konsultasjon om bevaring av et åpent internett (nettnøytralitet)
23.07.2012
Det europeiske forskningsområdet: et styrket parnerskap for kvalitet og vekst
17.07.2012
Lettere adgang til vitenskapelig informasjon: meddelelse
17.07.2012
Overvåking av CO2-utslipp fra nye personbiler: data for 2011
11.07.2012
Utdanning og funksjonshemmede: politikk og praksis i Europa
10.07.2012
EU-strategi for sentrale støtteteknologier
26.06.2012
EU-politikk for Arktis
26.06.2012
EU-konsultasjon om havnetjenester
21.06.2012
Det europeiske forskningsrådets aktiviteter i 2011
19.06.2012
EU-politikk for fornybar energi: fram til og etter 2020
06.06.2012
Årsrapport om EUs forskningsinnsats 2011
06.06.2012
Kombinerte virkninger av kjemikalier
31.05.2012
EUs konkurransepolitikk i 2011
30.05.2012
Europeisk forbrukeragenda for styrket tillit og vekst
22.05.2012
EU-konsultasjon om strategi for klimatilpasning (frist 20.8.2012)
21.05.2012
Erfaringer med Schengen-samarbeidet: halvårsrapport 2011-2012
16.05.2012
EU-retningslinjer for veiavgifter for personbiler
14.05.2012
Etablering av en mellomstatlig avtale for driften av GMES-programmet 2014-2020
11.05.2012
Det europeiske innovasjonspartnerskap om vann
10.05.2012
Åpen konsultasjon om personers rettigheter og hindringer som EU-borgere
09.05.2012

Sider