Søk på KOM-nr (forslag og politikkdokumenter fra Europakommisjonen)

Forsiden - Oversikt - Søk på KOM-nr (forslag og politikkdokumenter fra Europakommisjonen)
 
Europakommisjonens utstyrer lovforslag og politikkdokumenter med et KOM-nummer, som består av utgivelsesåret etterfulgt av et løpenummer. Eksempel: KOM(2009) 2 Et søk på KOM-nummeret i søkefeltene under vil lede deg til Europalovs faktaark for KOM-dokumentet, forutsatt at dette er laget. Alternativt kan du benytte listen under søkefeltene, som lenker til alle KOM-dokumenter med egne faktark på Europalov.
Dersom du ønsker å se om KOM-nummeret også forekommer i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "KOM(2009) 2" (benytt gåseøyne rundt teksten og husk mellomrom foran løpenummeret)
 
Dokument Faktaark Utgitt
Kreftdirektivet (endringsforslag 2020) om vern av arbeidstakere mot kreftfremkallende stoffer eller mutagener: endringsbestemmelser
22.09.2020
Implementering av Single European Sky (SES 2+)
22.09.2020
Fellesforetaket om europeisk tungregning (EHPC)
18.09.2020
EUs klimaplan for 2030
17.09.2020
Kommunikasjonsverndirektivet: endringsbestemmelser om midlertidig unntak fra visse bestemmelser i forbindelse med bekjempelse av seksuelle overgrep mot barn på nettet
10.09.2020
Strategisk fremsynsrapport 2020 for EUs politikkutvikling
09.09.2020
MC-forordningen: endringsbestemmelser om restkjøretøyer i klasse L i forbindelse med covid-19-pandemien
07.09.2020
Økologiforordningen: endringsbestemmelser om anvendelsesdatoer i forbindelse med covid-19-pandemien
04.09.2020
EU-henstilling om koordinerte reisestriksjoner i forbindelse med covid-19-pandemien
04.09.2020
EU-handlingsplan om forsyningssikkerhet for kritiske råvarer
03.09.2020
EU-strategi for energisystemintegrasjon
08.08.2020
Jernbanesikkerhetsdirektivet: endringsbestemmelser i forbindelse med togtunnelen under Den engelske kanal
27.07.2020
Finansielle referanseverdier: endringsbestemmelser om unntak for valutaspotreferanseverdier og utvelgelse av alternative referanseverdier
24.07.2020
Verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID II): endringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
24.07.2020
Prospektforordningen for verdipapirer: endringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
24.07.2020
Verdipapiriseringsforordningen: endringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
24.07.2020
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
24.07.2020
Handlingsplan om ulovlig handel med skytevåpen 2020-2025
24.07.2020
Handlingsplan for narkotikabekjempelse 2021-2025
24.07.2020
Euroforordningen (kodifiseringsforslag 2020): betalinger over landegrensene
17.07.2020
Helseberedskap på kort sikt mot covid-19-utbrudd
15.07.2020
Årsrapport om EUs forskningsinnsats 2019
15.07.2020
Endringer ved utløpet av Storbritannias overgangsperiode med EU
09.07.2020
EUs konkurransepolitikk i 2019
09.07.2020
EU-strategi om hydrogen for et klimanøytralt Europa
08.07.2020
EU-henstilling om yrkesutdanning og -opplæring
01.07.2020
EU-handlingsplan for yrkesferdigheter
01.07.2020
Henstilling om felles håndtering av begrensningene av ikke-essensielle reiser til Schengenområdet
25.06.2020
Tiltak for et bærekraftig jernbanemarked i lys av covid-19-pandemien
19.06.2020
Forsøk med og bruk av genmodifiserte medisiner mot koronavirussykdommer
17.06.2020
EU-strategi for covid-19-vaksiner
17.06.2020
Utslippsgrenser for motorer til mobile ikke-veigående maskiner: endringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
02.06.2020
InvestEU-programmet (2021-2027)
29.05.2020
InvestEU-programmet (2021-2027)
29.05.2020
EUs helseprogram 2021-2027 (EU4Health)
28.05.2020
EU-strategi for en bærekraftig matvarekjede
20.05.2020
EU-strategi for turisme og transport i 2020 og videre i forbindelse med covid-19-pandemien
13.05.2020
Midlertidige bestemmelser om havneinfrastrukturvederlag i forbindelse med covid-19-pandemien
29.04.2020
Midlertidige bestemmelser om gjennomføringsfrister på jernbaneområdet i forbindelse med covid-19-pandemien
29.04.2020
Midlertidige bestemmelser på transportområdet i forbindelse med covid-19-pandemien
29.04.2020
Midlertidige bestemmelser på luftfartsområdet i forbindelse med covid-19-pandemien
29.04.2020
Unntaksbestemmelser om generalforsamlinger til europeiske selskap og samvirkeforetak i forbindelse med covid-19-pandemien
29.04.2020
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
28.04.2020
Fleksibilitet for å lette långivning i forbindelse med covid-19-pandemien
28.04.2020
Medisinsk utstyrsforordningen: utsatt anvendelsesdato i forbindelse med covid-19-pandemien
03.04.2020
Restriksjoner for reiser til Schengen-området i forbindelse med Covid-19-utbruddet
16.03.2020
Felles regler for ankomst og avgangstider ("slots") ved europeiske flyplasser: endringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-utbruddet
13.03.2020
Koordinerte økonomiske tiltak i forbindelse med Covid-19-utbruddet
13.03.2020
Handlingsplan for en sirkulær økonomi
11.03.2020
Identifisering og håndtering av hindringer for det indre marked
10.03.2020
Handlingsplan for bedre gjennomføring og håndheving av regelverket for det indre marked
10.03.2020
Europeisk industristrategi 2020
10.03.2020
SMB-strategi for et bærekraftig og digitalt Europa
10.03.2020
EU-likestillingsstrategi 2020-2025
05.03.2020
Det europeiske jernbaneår 2021
04.03.2020
Europeisk klimalov
04.03.2020
Europeisk klimalov
04.03.2020
Kuntstig intelligens, tingenes internett og robotikk: implikasjoner for sikkerhet og ansvar
19.02.2020
Hvitbok om kunstig intelligens
19.02.2020
Europeisk datastrategi
19.02.2020
Europas digitale fremtid
19.02.2020
Våpendirektivet 2021
19.02.2020
Kommisjonens arbeidsprogram for 2020
29.01.2020
Utrulling av 5G-nett: EUs verktøykasse og neste skritt
29.01.2020
Kommisjonens arbeidsprogram for 2020
29.01.2020
Et sterkt sosialt Europa for rettferdig omstilling
14.01.2020
Europas grønne vekststrategi: et klimanøytralt EU i 2050
13.12.2019
EUs klimapolitikk: fremdriftsrapport 2019
31.10.2019
Arbeidsprogram for europeisk standardisering for 2020
28.10.2019
Vurdering av Schengen-medlemskap for Kroatia
22.10.2019
Styrket samarbeid mellom offentlige arbeidsmarkedsetater: endringsbestemmelser
11.09.2019
Lufttrafikk og internasjonal godstransport: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
04.09.2019
Tredjelands likeverdighet med EU-regelverket på området finansielle tjenester
29.07.2019
EUs konkurransepolitikk i 2018
15.07.2019
Det europeiske institutt for innovasjon og teknologi (EIT) (revisjon)
13.07.2019
Det europeiske institutt for innovasjon og teknologi (EIT): innovasjonsagenda 2021-2027
11.07.2019
Årsrapport om EUs forskningsinnsats 2018
03.07.2019
Utslipp fra lette kjøretøyer og tilgang til reparasjons- og vedlikeholdsinformasjon: endringsbestemmelser
14.06.2019
Beslutningsprosessen for EUs sosial- og arbeidslivspolitikk
16.04.2019
Bedre EU-regelverk: statusrapport (2019)
15.04.2019
EU-strategi for batterier som en strategisk verdikjede
09.04.2019
Beslutningsprosessen for EUs energi- og klimapolitikk
09.04.2019
Etiske retningslinjer for kunstig intelligens
08.04.2019
EU-strategi om legemiddelrester i miljøet
11.03.2019
EUs ordning for sivil beredskap 2021-2027
07.03.2019
EUs ordning for sivil beredskap 2021-2027
07.03.2019
Det europeiske forskningsområdet - statusrapport 2018
15.02.2019
Bestemmelser om jernbanesikkerhet og -forbindelser i forbindelse med brexit
12.02.2019
Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip: endringsbestemmelser om tilpasning til et globalt system for datainnsamling
04.02.2019
Mot et bærekraftig Europa innen 2030
30.01.2019
Bestemmelser om Erasmus+ i forbindelse med brexit
30.01.2019
Bestemmelser om trygdeordninger i forbindelse med brexit
30.01.2019
EU-budsjettet for 2019: endringer i forbindelse med brexit
30.01.2019
Håndhevelse av konkurransereglene i legemiddelsektoren
28.01.2019
Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse (ETIAS): endringsbestemmelser om samvirke med andre EU-informasjonssystemer
07.01.2019
Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse (ETIAS): endringsbestemmelser om tilgang til andre EU-informasjonssystemer
07.01.2019
Adgang til markedet for internasjonal godstransport på veg: bestemmelser i forbindelse med brexit
19.12.2018
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: bestemmelser i forbindelse med brexit
19.12.2018
Felles regler for drift av lufttrafikk: bestemmelser i forbindelse med brexit
19.12.2018
EUs fingeravtrykksdatabase (Eurodac): tilknytningsavtale for Norge og Island
13.12.2018

Sider