Stortingsbehandles

Forsiden - Oversikt - Stortingsbehandles
EU-vedtak EØS-vedtak Samtykkeproposisjon Lovproposisjon
IMI-forordningen: gjennomføringsbestemmelser om bruk av informasjonssystemet for det indre marked knyttet til våpendirektivet
Styrket kontroll ved passering av Schengens yttergrenser
Frontex-forordningen om europeiske grense- og kystvakt og informasjonssystemet for grenseovervåking (Eurosur)
Hvitvaskingsdirektivet 2018 (femte)
Informasjon om investeringsprodukter: endring til utfyllende bestemmelser
PRIIPs-forordningen: informasjon om investeringsprodukter
Informasjon om investeringsprodukter: utfyllende bestemmelser
Informasjon om investeringsprodukter: utfyllende bestemmelser om inngrep overfor salg av forsikringer med investeringsvalg
Informasjon om investeringsprodukter: endring av anvendelsesdato
EMIR II-forordningen: endringsbestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet
Nettilgjengelighetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tilgjengelighetserklæring
Betalingskontodirektivet om rett til grunnleggende bankkonto, flytting av konto og sammenlignbare gebyrer
Sammenslutning av europeiske reguleringsmyndigheter for elektronisk kommunikasjon (BEREC) (revisjon)
Ekomdirektivet 2018: europeisk regelverk for elektronisk kommunikasjon (revisjon)
Gjennomsiktighet av verdipapirtransaksjoner: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Gjennomsiktighet av verdipapirfinansieringstransaksjoner (SFTR)
Tobakksdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om billedadvarsler til bruk på tobakksprodukter
Typegodkjenningsforordningen for motorvogner: gjennomføringsbestemmelser om elektronisk datautveksling og underretning om EU-typegodkjenninger
Single Window-forordningen om rapporteringsrutiner for fartøy som ankommer til eller avgår fra europeiske havner
Åpne datadirektivet om åpne data og viderebruk og gjenbruk av informasjon fra offentlige organer
EMIR I-forordningen om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endring av utfyllende bestemmelser om bøtelegging av transaksjonsregistre
Informasjon om investeringsprodukter: forlengelse av overgangsordning om salg av andeler
Kollektive investeringsfond (UCITS): endringsbestemmelser om informasjonstilgang
Digital portal for informasjon om det indre marked
AMT-direktivet om audiovisuelle mediatjenester: endringsbestemmelser
NIS-direktivet om tiltak for nettverks- og informasjonssikkerhet
NIS-direktivet om tiltak for nettverks- og informasjonssikkerhet: gjennomføringsbestemmelser
Teknisk kontroll av motorkjørtøyer: gjennomføringsbestemmelser
Gjødselforordningen 2019: ajourføring av vedleggene
Gjødselforordningen 2019
Grenseverdi for kadmium i gjødsel i Slovakia
Grenseverdi for kadmium i gjødsel i Ungarn
Grenseverdi for kadmium i gjødsel i Danmark
Medisinsk utstyrsforordningen 2017: endringsbestemmelser
Medisinsk utstyr for in vitro-diagnostikk (IVD): endringsbestemmelser
Krav til miljøvennlig utforming av husholdningsoppvaskmaskiner (revisjon)
Krav til miljøvennlig utforming av kjøle- og fryseskap til husholdningsbruk (revisjon)
Krav til miljøvennlig utforming av lyskilder (revisjon)
Krav til miljøvennlig utforming av tjenere og datalagringsprodukter
Krav til miljøvennlig utforming av kjøle- og fryseskap til bruk ved direktesalg
Krav til miljøvennlig utforming: endringer for datalagringsprodukter, elektriske motorer, kjøleapparater, lyskilder, elektroniske skjermer, oppvaskmaskiner, vaskemaskiner og tørketromler
Krav til miljøvennlig utforming av TV- og PC-skjermer (revisjon)
Krav til miljøvennlig utforming av husholdningsvaskmaskiner og kombi vask/tørk (revisjon)
Krav til miljøvennlig utforming av sveiseutstyr
Veterinærlegemiddelforordningen 2019: endringsbestemmelser om kravene til overholdelse av god laboratoriepraksis
Midlertidig ordning for infrastrukturforetak basert på distribuert blokkjedeteknologi (DLT)
Informasjon om investeringsprodukter: retting av dansk språkversjon av utfyllende bestemmelser
Informasjon om investeringsprodukter: rettelse av bulgarsk utgave av utfyllende bestemmelser
Rammeverk for fri flyt av andre opplysninger enn personopplysninger: pilotprosjekt ved bruk av informasjonssystemet for det indre marked
FFD-forordningen om fri flyt av ikke-personlige data