Stortingsbehandles

Forsiden - Oversikt - Stortingsbehandles
EU-vedtak EØS-vedtak Samtykkeproposisjon Lovproposisjon
Styrket kontroll ved passering av Schengens yttergrenser
Den europeiske grense- og kystvakt
Frontex-forordningen om europeiske grense- og kystvakt og informasjonssystemet for grenseovervåking (Eurosur)
Europeiske langsiktige investeringsfond: utfyllende bestemmelser
Pengemarkedsfondsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om rapporteringsmal
Pengemarkedsfondsforordningen: endrings- og utfyllende bestemmelser
Hvitvaskingsdirektivet 2018 (femte)
PRIIPs-forordningen: informasjon om investeringsprodukter
Informasjon om investeringsprodukter: utfyllende bestemmelser
Informasjon om investeringsprodukter: utfyllende bestemmelser om inngrep overfor salg av forsikringer med investeringsvalg
Informasjon om investeringsprodukter: endring av anvendelsesdato
Informasjon om investeringsprodukter: rettelse av bulgarsk utgave av utfyllende bestemmelser
Informasjon om investeringsprodukter: endring til utfyllende bestemmelser
Unntaksbestemmelser om generalforsamlinger til europeiske selskap og samvirkeforetak i forbindelse med covid-19-pandemien
EMIR II-forordningen: endringsbestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet
Nettilgjengelighetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tilgjengelighetserklæring
Moderniseringsdirektivet om forbrukervern
Kontraktsregler for salg av varer
Betalingskontodirektivet om rett til grunnleggende bankkonto, flytting av konto og sammenlignbare gebyrer
SMB-forordningen om fremme av vekstmarkeder for små og mellomstore bedrifter
Pakkelevering over grensene
Pakkelevering over grensene: gjennomføringsbestemmelser om rapporteringsskjemaer
Sammenslutning av europeiske reguleringsmyndigheter for elektronisk kommunikasjon (BEREC) (revisjon)
Ekomdirektivet 2018: europeisk regelverk for elektronisk kommunikasjon (revisjon)
Gjennomsiktighet av verdipapirfinansieringstransaksjoner (SFTR)
Gjennomsiktighet av verdipapirtransaksjoner: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Tobakksdirektivet 2014
Tobakksdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om billedadvarsler til bruk på tobakksprodukter
Krav til søknader om tradisjonelle næringsmidler fra tredjeland som ny mat: endringsbestemmelser
Godkjenningsprosedyre for tilsetningsstoffer, enzymer og aromaer i næringsmidler: endringer til gjennomføringsbestemmelser
Utarbeiding og framlegging av søknader samt vurdering og godkjenning av tilsetningsstoffer i fôrvarer: endringsbestemmelser
Re-evalueringsprogrammet for tilsetningsstoffer i matvarer: endringsbestemmelser
Berikingsforordningen om tilsetting av vitaminer og mineraler til næringsmidler: gjennomføringsbestemmelser om åpenhet og fortrolighet for EUs risikovurderinger
Krav til innhold i søknader om ny mat: endringsbestemmelser
Typegodkjenningsforordningen for motorvogner: gjennomføringsbestemmelser om elektronisk datautveksling og underretning om EU-typegodkjenninger
Overvåking av drivstofforbruk og klimautslipp for tunge kjøretøy: utfyllende bestemmelser om resultater av testing på vei
Overvåking av drivstofforbruk og klimautslipp for tunge kjøretøy: endringsbestemmelser om kjøretøyer til særskilt bruk
Overvåking av drivstofforbruk og klimautslipp for tunge kjøretøy som ikke er registrert som nyttekjøretøy
Bygningsenergidirektivet 2010
Single Window-forordningen om rapporteringsrutiner for fartøy som ankommer til eller avgår fra europeiske havner
Åpne datadirektivet om åpne data og viderebruk og gjenbruk av informasjon fra offentlige organer
Supplerende beskyttelsessertifikat for legemidler: endringsbestemmelser om eksportunntak