Stortingsbehandles

Forsiden - Oversikt - Stortingsbehandles
EU-vedtak EØS-vedtak Samtykkeproposisjon Lovproposisjon
Styrket kontroll ved passering av Schengens yttergrenser
Den europeiske grense- og kystvakt
Regnskapsdirektivet
Regnskapsdirektivet: endringsbestemmelser om store selskapers informasjonsplikt om sosiale og miljømessige forhold
Europeiske sosiale entreprenørskapsfond (EuSEF)
Europeiske venturekapitalfond (EuVECA)
Forsikringsformidlingsdirektivet (IDD): endring av anvendelsdato
Forsikringsdistribusjonsdirektivet 2016 (IDD)
Ansvarsforsikring ved formidling av boliglån
Betalingstjenestedirektivet: utfyllende bestemmelser om samarbeid og utveksling av informasjon mellom myndigheter
Krisehåndteringsdirektivet 2017 (BRRD): endringsbestemmelser om rangering av usikrede gjeldsinstrumenter
Europeiske langsiktige investeringsfond: utfyllende bestemmelser
Europeiske langsiktige investeringsfond (ELTIF)
Pengemarkedsfondsforordningen: endrings- og utfyllende bestemmelser
Pengemarkedsforordningen
Pengemarkedsfondsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om rapporteringsmal
Hvitvaskingsdirektivet 2018 (femte)
Europeiske venturekapitalfond: utfyllende bestemmelser om interessekonflikter
Informasjon om investeringsprodukter: rettelse av bulgarsk utgave av utfyllende bestemmelser
Informasjon om investeringsprodukter: endring til utfyllende bestemmelser
PRIIPs-forordningen: informasjon om investeringsprodukter
Informasjon om investeringsprodukter: utfyllende bestemmelser
Informasjon om investeringsprodukter: utfyllende bestemmelser om inngrep overfor salg av forsikringer med investeringsvalg
Informasjon om investeringsprodukter: endring av anvendelsesdato
Rapporteringsdirektivet for omsettelige verdipapirer: endringsbestemmelser
Prosedyrer for gjensidig godkjenning av ikke-harmoniserte varer (revisjon av 2019)
Unntaksbestemmelser om generalforsamlinger til europeiske selskap og samvirkeforetak i forbindelse med covid-19-pandemien
Marakechdirektivet om tillatt bruk av opphavsrettbeskyttede verk for blinde og svaksynte
Dyrehelseforordningen
Grensekryssende krafthandel: retningslinjer for kapasitetstildeling og flaskehalshåndtering
Grensekryssende krafthandel: gjennomføringsbestemmelser om langsiktig kapasitetstildeling
Grensekryssende krafthandel: retningslinje for systemdrift
Grensekryssende elkrafthandel: retningslinjer for balansering av kraftsystemet
Europeiske venturkapitalfond og fond for soialt entreprenørskap: endringsbestemmelser
Selskapsrett: endringsbestemmelser om fremme av langsiktig aksjonærengasjement
Aksjonærrettighetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser
EMIR II-forordningen: endringsbestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet
Lettere distribusjon over grensene av kollektive investeringsfond
Distribusjon over grensene av kollektive investeringsfond
Tjenestepensjonsdirektivet 2016
Nettilgjengelighetsdirektivet
Nettilgjengelighetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tilgjengelighetserklæring
Moderniseringsdirektivet om forbrukervern
Kontraktsregler for levering av digitale ytelser
Kontraktsregler for salg av varer
Tollsikkerhetstiltak knyttet til vareførselen mellom Norge og EU (2021)