Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år

Forsiden - Oversikt - Søk på EU-vedtakstype, - nummer og -år
 
EU-vedtak (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) har betegnelser som "2006/123/EF" (tjenestedirektivet) eller "(EF) nr. 1223/2009" (kosmetikkforordningen). I begge tilfeller er det snakk om et årstall og et løpenummer, men det er ikke alltid lett å holde hvem av de to kommer først - det varier med type rettsakt. I søkefeltene under spiller ikke denne rekkefølgen noen rolle. Heller ikke om du er usikker på typen rettsakt (direktiv, forordninger etc). For tjenestedirektivet kan du gjerne velge direktiv, men du kan også prøve bare med årstallet (2006) og løpenummeret (0123). Bruk fire siffer for løpenummeret. Resultatlisten viser rettsaktenes CELEX-betegnelse, hvor du vil kjenne igjen årstallet og løpenummeret. I tillegg vil vedtakstypen være angitt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H eller X=rekommandasjon) Hvis du ikke valgte vedtakstype, kan du av og til få flere treff: de forskjellige vedtakstypene kan nemlig ha samme løpenummer og samme årstall. Vær oppmerksom på at Europalov foreløpig bare inkluderer en del av alle EØS-relevante EU-vedtak: alle vedtak fra 2007 og senere er med, og likeså mange fra årene før, men jo lenger tilbake man går i tid, desto større er sjansen for at man ikke finner det man søker etter.
Dersom du ønsker å se om EU-vedtaket også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "2006/123/EF".

EU-vedtak Faktaark
Import og kontroll av økologiske produkter: endret anvendelsesperiode for unntaksbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
Øvre grenseverdier for rester av kadmium i visse næringsmidler
Tillatelse til endring av spesifikasjonene for frøolje fra koriander som ny mat
Ny mat: rettelser til unionslisten og til godkjenningene av arakidonsyrerik olje fra Mortierella alpina som ny matingrediens og akto-N-tetraose som ny mat
Øvre grenseverdier for rester av bly i visse næringsmidler
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flybesetning i sivil luftfart: retting av fransk, svensk og tysk språkversjon
Tekniske forskrifter for fartøy på indre vannvei: endringsbestemmelser
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: annullering av beskyttelsen av opprinnelsesbetegnelsen 'Neusiedlersee-Hügelland'
Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser om visse perfluorokarboksylsyrer (C9-C14 PFCAer), deres salter og beslektede stoffer
Felles regler for sivil luftfart: endringer til gjennomføringsbestemmelser for kommersielle operasjoner
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: annullering av beskyttelsen av opprinnelsesbetegnelsen 'Südburgenland (BOB)'
Beskyttelse av den geografiske betegnelsen Demerara Rum som alkoholsterk drikk
Veterinærlegemiddelforordningen 2019: gjennomføringsbestemmelser om legemiddelovervåking
Veterinærlegemiddelforordningen 2019: gjennomføringsbestemmelser om distribusjon av legemidler
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Polen, Slovakia og Tyskland
Beskyttelse av den geografiske betegnelsen Bayerischer Bärwurz som alkoholsterk drikk
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: endringsbestemmelser om ‘Coteaux du Libron'
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: godkjenning av den beskyttede opprinnelsesbetegnelsen ‘Muškat momjanski/Moscato di Momiano’
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: endringsbestemmelser om 'Iaşi'
Forsikringsformidlingsdirektivet: utfyllende bestemmelser om bærekraft
Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser om integrering av bærekraftsrisiko i styringen av forsikringsforetak
AIFM-forordningen: endringsbestemmelser om bærekraftrisiko
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: rettelse til utfyllende bestemmelser
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: utfyllende bestemmelser om bærekraft
Veterinærlegemiddelforordningen 2019: gjennomføringsbestemmelser om god distribusjonspraksis

Sider