Nye EØS-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EØS-vedtak
Faktaark Dato EØS-vedtak EØS-vedtakets ikrafttredelse Anvendes fra i Norge EU-rettsakt (CELEX-nr)
Miljøovervåkning og kontroll av utslipp fra titandioksidindustrien

Renrasede avlsdyr av sau og geit

01.01.1994
Forlengelse av importforbud fra Peru av visse bløtdyr til konsum

27.03.2009
Import av dyr og ferskt kjøtt: endringer til liste over godkjente tredjeland

25.10.2010
Innmelding av overførbare sykdommer til EF-nettet

Bekjempelse av salmonella i visse tredjeland

25.06.2009
Import og transitt av kjøtt fra visse dyr, inkludert harer og kaniner

28.05.2009
Beskyttelsestiltak overfor animalske produkter importert fra Kina

11.08.2008
Vilkår for import av melk og meieriprodukter fra Kina

01.03.2010
Beskyttelsestiltak overfor fugleinfluensa i Kroatia og Sveits

16.09.2008
EUs 7. rammeprogram for forskning: særprogrammet "Samarbeid"

Konkurranser med dyr av hestefamilien: handel og deltakelse

01.09.1993
Beskyttelsestiltak overfor fugleinfluensa i tredjeland

06.08.2008
EUs 7. rammeprogram for forskning: særprogrammet "Kapasitet"

01.01.2007
Vilkår for avl og avstamning ved markedsføring av renrasede dyr

Retningslinjer for de transeuropeiske nett på energiområdet

Beskyttelsestiltak overfor animalske produkter importert fra Kina

05.08.2008
Ansvar for transportører som befordrer utenlandske statsborgere til et Schengen-land

11.02.2003
Import av fiskevarer fra Fijiøyene

Suspensjon av import fra Malaysia av visse typer levende fisk og akvakulturprodukter

Strategiske retningslinjer 2007-2013 for EUs yttergrensefond

EUs 7. rammeprogram for forskning: særprogrammet "Ideer"

01.01.2007
Felles format for oppholdstillatelser til personer fra tredjeland

Felles europeisk forskningssatsing på kulturarv og global forandring

Felles europeisk forskningssatsing knyttet til den aldrende befolkning

02.08.2011
Import av visse typer ferskt kjøtt fra Argentina, Brasil og Paraguay

28.10.2008
Gjennføringsbestemmelser for EUs yttergrensefond

EUs 7. rammeprogram for forskning: særprogrammet "Mennesker"

01.01.2007
Gjennomføringsbestemmelser for EUs yttergrensefond

Nødvaksinasjon i forbindelse med utbrudd av munn- og klovsyke

31.12.1998
Vilkår og karantenebetingelser for import av fugler

06.04.2009
Import av rå melk og meieriprodukter til konsum: gjennomføringsbestemmelser

11.03.2013
Importrestriksjoner for dyrefôr og matvarer fra Japan i etterkant av atomkraftulykken i Fukushima: endringsbestemmelser

13.04.2011
Forbud mot import av melk- og meieriprodukter fra Kina

15.10.2008
Tiltak for bekjempelse av afrikansk svinepest

Sider