Beslutningsprosessen: selskapsrett

Forsiden - Velg område - Selskapsrett - Beslutningsprosessen: selskapsrett
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Fortolkningsbidrag fra IFRIC-komiteen angående visse internasjonale regnskapsstandarder
29.03.2009

2009/104

26.09.2009
26.06.2009
Forbedringer av International Financial Reporting Standards (IFRS)
30.06.2009

2009/074

30.05.2009
26.06.2009
Internasjonale regnskapsstandarder: IFRS 1 og IAS 27
01.01.2009

2009/074

30.05.2009
26.06.2009
Internasjonale regnskapsstandarder
01.01.2009

2009/074

30.05.2009
26.06.2009
Internasjonale regnskapsstandarder - IAS 1
01.01.2009

2009/074

30.05.2009
26.06.2009
Internasjonale regnskapsstandarder: fortolkning nr. 14 av International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC)
01.01.2009

2009/074

30.05.2009
26.06.2009
Internasjonale regnskapsstandarder: fortolkning nr. 13 av International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC)
01.01.2009

2009/074

30.05.2009
26.06.2009
Internasjonale regnskapsstandarder
02.12.2008

2009/074

30.05.2009
26.06.2009
Konsernregnskapsdirektivet (7. selskapsdirektiv)
01.01.1988
01.01.1994
Begrensning av lovpliktige revisorers og revisjonsfirmaers sivilrettslige ansvar
11.07.2008

2009/039

14.03.2009
Regler for årsregnskaper og konsoliderte regnskaper for visse bedrifter, banker og forsikringsselskaper
05.09.2008

2007/020

01.12.2007
21.01.2008
Internasjonale regnskapsstandarder: IFRIC-tolkning nr. 11
05.06.2007

2007/171

01.01.2008
27.06.2007
Internasjonale regnskapsstandarder
05.06.2008

2007/171

27.12.2007
27.06.2007

Sider