Beslutningsprosessen: arbeids- og sosialpolitikk

Forsiden - Velg område - Arbeids- og sosialpolitikk - Beslutningsprosessen: arbeids- og sosialpolitikk
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS-vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomført i norsk rett Anvendes fra i Norge
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Monaco
15.09.2021
30.10.2021
Trygdedirektivet om lik behandling av kvinner og menn
22.12.1978
01.01.1994
15.03.1979
Koordinering av trygdeordninger: bestemmelser om drift og sammensetning av Den tekniske kommisjon for databehandling
16.03.2021
30.04.2022
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra San Marino
02.08.2022
25.09.2021
Trygdebestemmelser om prosedyrer for refusjon over landegrensene
01.05.2010
01.06.2012
01.06.2012
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Colombia
04.04.2022
11.06.2022
Likebehandling av menn og kvinner i yrkesbaserte trygdeordninger
01.07.1997
07.03.1998
Trygdeordninger: bestemmelser om tidspunkt for registrering av elektronisk melding i ESSI-systemet
24.10.2018
Arbeidsmiljødirektivet: tiltak for økt sikkerhet og helse på arbeidsplassen
31.12.1992
01.01.1994
01.01.2006
Det europeiske nettverket av arbeidsformidlingstjenester (EURES): gjennomføringsbestemmelser om automatisk matching gjennom den felles IT-plattformen
08.08.2018
01.03.2021
Koordinering av trygdeordninger i EU: bestemmelser vedrørende Den tekniske kommisjon for databehandling
01.05.2010
01.06.2012
Prosedyrebestemmelser for det felleseuropeiske system for elektronisk utveksling av trygdeinformasjon (EESSI)
01.05.2010
01.06.2012
01.06.2012
Felleseuropeisk koronasertifikat: ekvivalensbestemmelse om sertifikat fra Uruguay
22.12.2021
23.02.2022
Koordinering av offentlige trygdeordninger: gjennomføringsbestemmelser om utveksling av data i forbindelse med familieytelser
02.03.2016
04.02.2017
Helse og sikkerhet på arbeidsplassen: bestemmelser om arbeid på fiskebåter
23.11.1995
23.11.1995
01.07.2000
Skolegang for barn av vandrearbeidere
02.08.1981
01.01.1994
Felleseuropeisk koronasertifikat: ekvivalensbestemmelse om sertifikat fra Togo
25.11.2021
23.02.2022
Minimumskrav til sikkerhet og helse på arbeidsplassen
31.12.1994
01.01.1994
Offentlige trygdeordninger: fortolkningsvedtak
27.09.2013
15.02.2014
15.02.2014
Bruk av personlig verneutstyr
31.12.1992
01.01.1994
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Armenia
29.10.2021
11.12.2021
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Indonesia
11.05.2022
09.07.2022
Grenseverdier for eksponering for kjemiske stoffer på arbeidsplassen (4. liste)
21.08.2018
07.07.2018
21.08.2018
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikat fra Andorra
15.09.2021
30.10.2021
Familietillegg til ytelser ved arbeidsløshet i EUs trygdelovgivning
01.05.2010
01.06.2012
Virksomhetsoverdragelsesdirektivet
11.04.2001
12.12.2001
Koordinering av trygdeordninger: midlertidige praktiske ordninger for samarbeid og utveksling av opplysninger
03.07.2019
06.02.2021
Vern av arbeidstakernes sikkerhet og helse i boringsrelatert utvinningsindustri
03.11.1994
01.01.1994
Felleseuropeisk koronasertifikat: tekniske gjennomføringsbestemmelser
30.06.2021
01.07.2021
Trygdebestemmelser om prosedyrer for refusjon mellom helseinstitusjoner over landegrensene
01.05.2010
01.06.2012
01.06.2012
Trygdeordninger: bestemmelser vedrørende overgangsperioden for elektronisk datautveksling
08.08.2017
15.06.2019
Vern av arbeidstakere mot eksponering for kjemiske stoffer: gjennomføringsbestemmelser om veiledende grenseverdier (2006)
31.08.2007
28.04.2007
01.01.2013
Trygdebestemmelser vedrørende overgangsperioden for elektronisk datautveksling
01.05.2010
01.06.2012
Trygdebestemmer ved deltidsarbeid utenfor bostedsstaten
01.05.2010
01.06.2012
Felleseuropeisk koronasertifikat: ekvivalensbestemmelse om sertifikat fra De forente arabiske emirater
10.12.2021
23.02.2022
Trygdebestemmelser: overgangsperiode
20.05.2014
26.02.2015
26.02.2015
Grenseverdier for eksponering for kjemiske stoffer på arbeidsplassen (1991)
31.12.1993
01.06.1997
01.01.2013
Minimumskrav til helse og sikkerhet for bedre medisinsk behandling om bord på fartøyer: tekniske tilpasninger
20.11.2021
09.07.2022
21.12.2022
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra New Zealand
16.11.2021
11.12.2021
PVU-direktivet 1989 om personlig verneutstyr
01.07.1992
01.01.1994
19.08.1994
Trygdebestemmelser: tilbakebetalingsprosedyrer
01.04.2012
29.09.2012
29.09.2012
Minimumskrav til sikkerhet og helse i forbindelse med arbeid med dataskjermutstyr
31.12.1992
01.01.1994
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Panama
15.09.2021
30.10.2021
Deltidsdirektivet
20.01.2000
20.01.2000
Koordinering av offentlige trygdeordninger: prosedyrer for refusjon mellom institusjoner
19.06.2021
11.06.2022
Vern av arbeidstakere mot eksponering for kjemiske stoffer
05.05.2001
05.05.2001
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Ukraina
20.08.2021
25.09.2021
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Malaysia
04.04.2022
11.06.2022
Alders-, uføre- og etterlattepensjon
01.05.2010
01.06.2012
Trygdebestemmelser vedrørende omregningskurs
01.05.2010
01.06.2012
01.06.2012
Felleseuropeisk koronasertifikat: ekvivalensbestemmelse om sertifikat fra Montenegro
22.12.2021
23.02.2022
Koordinering av offentlige trygdeordninger: endringsbestemmelser om omregningskurs
02.03.2016
04.02.2017
Vern av unge personer på arbeidsplassen
22.06.1996
01.07.1997
06.07.2022
Fri bevegelse av arbeidskraft: oppheving av gjennomføringsbestemmelser om EUs mobilitetsnettverk EURES
12.05.2016
01.03.2021
Bestemmelser i forbindelse med overgang til EUs nye trygderegelverk
01.05.2010
01.06.2012
01.06.2012
Felleseuropeisk koronasertifikat: ekvivalensbestemmelse om sertifikat fra Singapore
25.11.2021
23.02.2022
Arbeidstakerers bruk av personlig verneutstyr
31.12.1992
01.01.1994
Koordinering av offentlige trygdeordninger: prosedyrer for refusjon mellom institusjoner
10.07.2013
09.04.2014
09.04.2014
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Storbritannia
29.10.2021
11.12.2021
Felleseuropeisk koronasertifikat: endringer til tekniske gjennomføringsbestemmelser
15.09.2022
29.10.2022
21.09.2022
Svangerskapsdirektivet
24.11.1994
24.11.1994
24.11.1994
Minimumskrav til helse og sikkerhet for bedre medisinsk behandling om bord på fartøyer
31.12.1994
31.12.1994
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Albania
15.09.2021
30.10.2021
Rett til ytelser ved arbeidsløshet i EUs trygdelovgivning ved arbeid eller virksomhet i utlandet
01.05.2010
01.06.2012
Rammeavtale om midlertidig ansettelse
10.07.2001
10.07.2001
01.07.2002
Koordinering av offentlige trygdeordninger: gjennomføringsbestemmelser om forlengelse av frister i forbindelse med covid 19-pandemien
18.06.2020
12.06.2021
Arbeidsmiljøforhold for ansatte i bemanningsbransjen
31.12.1992
01.01.1994
01.01.1994
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Sveits
09.07.2021
14.07.2021
Trygdebestermmelser om naturalytelser i forbindelse med sykdom, svangerskap og fødsel
01.05.2010
01.06.2012
Felleseuropeisk koronasertifikat: ekvivalensbestemmelse om sertifikat fra Benin
16.02.2022
19.03.2022
Koordinering av offentlige trygdeordninger: utstedelse av bekreftelse angående lovanvendelse
Samtidig rett til familieytelser
01.05.2010
01.06.2012
Trygdebestemmelser for arbeidsløse som følger lønnede partnere til en annen medlemsstat
01.05.2010
01.06.2012
Felleseuropeisk koronasertifikat: ekvivalensbestemmelse om sertifikat fra Kapp Verde
10.12.2021
23.02.2022
Trygdeforordningen: endringsbestemmelser
01.01.2014
01.05.2015
01.05.2015
Minimumskrav til sikkerhets- og/eller helseskilting på arbeidsplassen
24.06.1994
01.07.1994
01.01.2013
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Serbia
16.11.2021
11.12.2021
Finansielle sider ved grensekryssende organdonasjoner fra levende donorer
15.03.2012
16.03.2013
16.03.2013
Rammeavtale om foreldrepermisjon
03.09.1998
01.07.2000
Europeiske samvirkeforetak: utfyllende vedtektsbestemmelser om arbeidstakernes innflytelse
18.08.2003
01.02.2006
18.08.2006
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Marokko
15.09.2021
30.10.2021
Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA)
09.09.1994
01.01.2010
01.01.2010
Koordinering av trygdeordninger: endringsbestemmelser om omregningskurs
28.02.2022
Kreftdirektivet 2004 om vern av arbeidstakere mot kreftfremkallende stoffer eller mutagener
22.10.2005
22.10.2005
01.07.2004
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Nord-Makedonia
20.08.2021
25.09.2021
Koordinering av offentlige trygdeordninger: endringsbestemmelser
11.01.2011
02.02.2013
22.06.2012
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Seychellene
11.05.2022
09.07.2022
Organisering av sjøfolks arbeidstid
30.06.2002
30.06.2002
08.07.2002
Koordinering av offentlige trygdeordninger: rekommandasjon om autentisering av portable dokumenter
Grenseverdier for eksponering for kjemiske stoffer på arbeidsplassen
18.12.2011
18.12.2011
07.01.2013
Henstilling om samordnet strategi for reiserestriksjoner i Schengenområdet som følge av covid-19-pandemien
Det europeiske helsetrygdkort
01.05.2010
01.06.2012
Revisjonsutvalget under Den administrative kommisjon for koordinering av trygdeordninger
01.05.2010
01.06.2012
01.06.2012
Trygdeforordningen: endringsbestemmelser om ytelser i visse land
11.04.2017
06.12.2018
06.12.2018
Vern av arbeidstakere mot eksponering for kjemiske stoffer: liste over grenseverdier (2000)
31.12.2001
31.12.2001
01.01.2013
Dialog- og forliksprosedyre om dokumenters gyldighet, avgjørelse av lovvalgsspørsmål og tilståelse av ytelser
01.05.2010
01.06.2012
Rekkevidden av begrepet "delvis arbeidsløshet" i EUs trygdelovgivning
01.05.2010
01.06.2012
Felleseuropeisk koronasertifikat: ekvivalensbestemmelse om sertifikat fra El Salvador
01.12.2021
23.02.2022
Trygdeforordningen: endringsbestemmelser
01.01.2014
01.05.2015
01.05.2015

Sider