Beslutningsprosessen: informasjonssamfunnet

Forsiden - Velg område - Informasjonssamfunnet - Beslutningsprosessen: informasjonssamfunnet
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Implementering av toppnivådomenet .eu
30.04.2004

2013/085

04.05.2013
16.05.2013
EUs program for konkurranseevne og innovasjon - CIP (2007-2013)
01.01.2007

2007/067

01.06.2007
01.01.2007
Det europeiske byrå for nett- og informasjonssikkerhet (ENISA): forlengelse
25.06.2011

2012/171

29.09.2012
29.11.2012
Harmonisering av frekvensbåndene for elektroniske kommunikasjonstjenester: endringsbestemmelser
17.05.2011

2012/169

29.09.2012
Rekommandasjon om tilgang til neste generasjons bredbånd
15.10.2010

2012/175

29.09.2012
29.09.2012
Endring av mandatet til EUs policy-gruppe (RSPG) for frekvensforvaltning
07.01.2010

2012/170

29.09.2012
Audiovisuelle tjenester og online-informasjonstjenester: beskyttelse av mindreårige
16.01.2007

2012/054

31.03.2012
Samordnet bruk av frekvensressurser til utstyr som benytter ultrabredbåndsteknologi
30.06.2009

2011/098

01.10.2011
19.01.2012
Utvidelse av telefonnummerserien 116 til legevakt og telefonrådgivning for ofre for forbrytelser
15.04.2010

2011/099

01.10.2011
Rådgivende høynivågruppe for gjennomføring og utvikling av i2010-strategien
17.03.2006

2007/115

29.09.2007
Maksimalpriser for SMS og dataoverføring med mobiltelefoner fra utlandet
30.06.2009

2009/107

01.04.2010
Informasjonssystemet for det indre marked: vern av personopplysninger
05.02.2008

2008/109

09.09.2010
09.09.2010
Elektronisk signaturdirektivet: fellesskapsramme for elektroniske signaturer
19.07.2001

2000/066

19.07.2001
15.06.2001
Forelengelse av ENISA-byråets mandat
01.11.2008

2009/046

25.04.2009
01.01.2010
Harmonisering av frekvensbåndet 2 500-2 690 MHz for landbaserte kommunikasjonstjenester
14.12.2008

2009/096

26.09.2009
26.09.2009
Harmonisering av 3 400-3 800 MHz-båndet for jordbaserte kommunikasjonssystemer
24.06.2008

2009/096

26.09.2009
26.09.2009
Innføring av 116-nummer for barn og for følelsesmessig støtte
29.02.2008

2008/083

05.07.2008
01.01.2009
DVB-H europeisk standard for mobile TV-sendinger
24.04.2008

2008/115

08.11.2008
08.11.2008
Sikkerhet av informasjonssystemer
31.03.1992

1994/008

01.01.1995
Standardisering innen sektorene informasjonsteknologi og telekommunikasjon
07.02.1988
01.01.1994
01.01.1994
EU-programmet for elektroniske offentlige tjenester til forvaltingen, foretak og borgere (IDABC) (2004-2009)
01.01.2004

2006/041

01.01.2006
Samtrafikk i et liberalisert telekommunikasjonsmarked

2002/104

Atskilt tilgang til abonnementslinjer

2000/092

Samtrafikk på et liberalisert telekommunikasjonsmarked

2000/067

Ekspertgruppe for elektronisk handel
26.10.2005

2006/120

23.09.2006
Nasjonale organer som skal fastsette standarder for elektroniske signaturer
19.07.2001

2001/048

Informasjonsprosedyre for standarder og tekniske forskrifter
05.08.1999

2001/016

01.03.2001
Overføring av personopplysninger til USA
14.09.2004

2005/104

09.07.2005
Overføring av personopplysninger til Isle of Man
28.08.2004

2005/039

12.03.2005
Overføring av personopplysninger til Guernsey
21.03.2004

2004/105

10.07.2004
Overføring av personopplysninger til Argentina
05.07.2003

2004/075

09.06.2004
Standard avtalevilkår for overføring av personopplysninger til tredjestater
03.04.2002

2002/087

26.06.2002
Overføring av personopplysninger til Canada
20.03.2002

2002/087

26.06.2002
Standard avtalevilkår for overføring av personopplysninger til tredjeland
01.04.2005

2006/009

28.01.2006
Standard avtalevilkår for overføring av personopplysninger til utlandet
04.07.2001

2006/009

28.01.2006
Beskyttelse av personopplysninger i Ungarn
23.11.2000

2000/108

01.07.2001
Beskyttelse av personopplysninger i Sveits
23.11.2000

2000/108

01.07.2001
Opplysninger vedrørende anropers plassering
18.08.2003

2004/074

09.06.2004
Minstetilbudet av leide samband
18.08.2003

2004/082

05.07.2008
Gruppen av europeiske reguleringsmyndigheter for elektroniske kommunikasjonsnett og –tjenester (ERG)
16.09.2004

2005/038

12.03.2005
Gruppen av europeiske reguleringsmyndigheter for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester (ERG)
30.07.2002

2004/010

07.02.2004
Telekonkurransedirektivet: konkurranse i markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester
25.07.2003

2007/153

01.11.2004
25.07.2003
Atskilt tilgang til abonnementslinjer
31.12.2000

2001/047

01.10.2001
01.01.1998
Bruk av 79 GHz-frekvensbåndet for kortdistanseradarutstyr til biler
01.01.2005

2005/148

03.12.2005
Policygruppe (RSPG) for frekvensforvaltning (2002)
27.07.2002

2004/009

07.02.2004
07.02.2004
Frekvensvedtaket: frekvenspolitisk regelsett
24.04.2002

2003/079

01.11.2004
25.07.2003
Frekvensbånd for digital europeisk trådløs telekommunikasjon (DECT)
21.12.1991
Frekvensbånd for et felleseuropeisk digitalt offentlig landmobilt kommunikasjonssystem (GSM-direktivet)
27.12.1988
Endret bruk av frekvensbåndet 169,4–169,8125 MHz
27.12.2005

2007/027

28.04.2007
Rådsdirektiv 93/68/EØF av 22. juli 1993 om endring av visse direktiver for maskiner, måleinstrumenter, elektrisk utstyr m.m.
01.01.1995

1994/007

01.01.1995
01.01.1995
Sikrere bruk av internett (2005-2008)
01.01.2005

2006/017

01.01.2005
01.01.2006
Gruppen av europeiske reguleringsmyndigheter for elektroniske kommunikasjon - opptak av Romania og Bulgaria
08.12.2007

2008/067

07.06.2008
Justering av forpliktelsene til å tilby overføringskapasitet i telenettet
09.02.2008

2008/082

05.07.2008
05.07.2008
Regnskapsmessig skille og kostnadsorientering i telereguleringen
31.10.2005

2008/084

05.07.2008
05.07.2008
Tilgang til opplysninger om bruken av frekvenser
01.01.2008

2008/084

05.07.2008
05.07.2008
Teknisk liste for elektroniske kommunikasjonsnettverk, tjenester og tilhørende fasiliteter
27.03.2007

2008/011

02.02.2008
02.02.2008
Reservasjon av telefonnummerserien som begynner med 116 for tjenester av samfunnsmessig betydning
31.08.2007

2008/011

02.02.2008
01.01.2009
Internasjonal roaming i offentlige mobiltelefonnett
30.08.2007

2007/143

22.12.2007
15.01.2008

Sider