Beslutningsprosessen: energi

Forsiden - Velg område - Energi - Beslutningsprosessen: energi
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Økodesigndirektivet 2005: Krav til miljøvennlig utforming av energiforbrukende produkter
11.08.2007

2007/1002

01.07.2009
01.03.2011
Tilgang til utenlandske transmisjonslinjer for elektrisk kraft: bestemmelser om kompensasjoner og avgifter
23.09.2010

2011/007

02.04.2011
04.04.2011
Utfasing av tradisjonelle lyspærer
01.09.2009

2011/001

12.02.2011
01.03.2011
Utfasing av tradisjonelle lyspærer: krav vedrørende ultrafiolett stråling
01.09.2009

2011/002

12.02.2011
01.03.2011
Krav til miljøvennlig utforming av kjøleskap og frysebokser
01.07.2010

2011/001

12.02.2011
01.03.2011
Krav til miljøvennlig utforming av fjernsynsapparater

2011/001

12.02.2011
01.03.2011
Krav til miljøvennlig utforming av sirkulasjonsspumper
01.01.2013

2011/001

12.02.2011
01.03.2011
Krav til miljøvennlig utforming av husholdningsapparater og kontorutstyr med hensyn til strømforbruk i standby og av-tilstand
07.01.2010

2011/001

12.02.2011
01.03.2011
Miljøvennlig design av lysstoffrør
13.04.2009

2011/001

12.02.2011
01.03.2011
Elektromagnetisk kompatibilitet
20.07.2007

2006/003

20.07.2007
01.03.2011
Fellesskapsprogram for merking av energieffektivt kontorutstyr

2010/069

01.07.2010
Forsyningssikkerhetsdirektivet for elektrisitet
24.02.2008

2007/049

24.02.2008
01.11.2008
Effektivitet ved kombinert produksjon av varme og elektrisitet
26.02.2007

2009/140

05.12.2009
09.03.2010
Adgang til nettet for utveksling av elektrisitet over landegrenser
01.12.2006

2008/028

15.03.2008
16.01.2009
Konsultasjonsforum for miljøvennlig design
20.07.2008

2009/124

05.12.2009
05.12.2009
Direktiv om elektriske apparater som anvendes i dyrlegepraksis
31.12.2008

2013/108

15.06.2013
31.12.2008
Transitt av naturgass gjennom overføringsnett
01.01.1992
01.01.1994
01.01.1994
Utstyr og sikringssystemer til bruk i eksplosjonsfarlige omgivelser
01.09.1996

1994/014

01.09.1996
01.12.1997
Retningslinjer for de transeuropeiske nett på energiområdet
12.10.2005
Gjennomføring av rådsdirektiv 92/75/EØF med hensyn til energimerking av oppvaskmaskiner (endring)
01.03.1999

1999/029

27.03.1999
07.07.1999
Gjennomføring av rådsdirektiv 92/75/EØF med hensyn til energimerking av vaskemaskiner (endring)
15.05.1997

1998/007

23.11.2008
09.03.1998
Energimerking av kombinerte vaskemaskiner og tørketromler
01.08.1997

1998/022

01.04.1998
04.05.1998
Energimerking av tørketromler
01.04.1996

1998/022

01.10.1996
Energimerking av husholdningsvaskemaskiner
01.04.1996

1998/022

01.04.1998
01.10.1996
Endring av visse direktiver vedrørende energi på grunn av Bulgarias og Romanias tiltredelse
01.01.2007

2007/132

Gjennomføring av rådsdirektiv 92/75/EØF med hensyn til energimerking av kjøleskap og frysere (endring)
30.06.2004

2004/019

30.06.2004
30.06.2004
Gjennomføring av rådsdirektiv 92/75/EØF med hensyn til energimerking av kjøleskap og frysere
31.07.1993

1998/022

01.04.1998
26.03.1996
Energimerkedirektivet 1992: merking av husholdningsapparaters energi- og ressursforbruk
01.01.1994

1994/007

01.07.1994
01.10.1996
Kjeledirektivet: krav til virkningsgrad for nye varmtvannskjeler som drives med flytende eller gassformig brensel
01.01.1994
01.01.1994
Ytelser av varmeproduserende enheter og isolering av varmeførende rør i bygninger som ikke benyttes til industriformål (endring)
09.01.1983
01.01.1994
Ytelser av varmeproduserende enheter og isolering av varmeførende rør i bygninger som ikke benyttes til industriformål
01.07.1980
01.01.1994
Gjennomføring av rådsdirektiv 92/75/EØF med hensyn til energimerking av oppvaskmaskiner
01.07.1998

1999/029

27.03.1999
14.04.1999
Gjennomføring av rådsdirektiv 92/75/EØF med hensyn til energimerking av lamper
01.07.1999

1999/017

01.07.1999
01.07.1999
Gjennomføring av rådsdirektiv 92/75/EØF med hensyn til energimerking av elektriske stekeovner
01.01.2003

2003/141

08.11.2003
14.05.2004
Gjennomføring av rådsdirektiv 92/75/EØF med hensyn til energimerking av klimaanlegg til husholdningsbruk
01.01.2003

2004/123

25.09.2004
18.11.2004
Registrering i Fellesskapet av import og leveranser av råolje
22.12.1995

1997/005

01.08.1999
25.06.1999
Endring av energidirektiver på grunn av Bulgarias og Romanias tiltredelse

2007/132

27.10.2007
Energieffektivitetskrav til kjøleskap og -frysere
08.10.1999

1997/087

01.07.2000
03.09.1999
Energieffektivitetskrav til strømbegrensere for lysstoffrør
21.05.2002

2001/116

21.05.2002
26.03.2002
Et fellesskapsprogram for energieffektivitetsmerking av kontorutstyr
14.01.2003

2004/167

01.12.2005
01.07.2010
Gjennomføring av rådsvedtak 1999/280/EF om informasjonsutveksling og konsultasjoner om forsyningskostnader for råolje og forbruk
03.09.1999

2000/031

01.04.2000
Informasjonsutveksling og konsultasjoner om forsyningskostnader for råolje og forbrukerpriser på petroleumsprodukter
12.05.1999

2000/031

01.04.2000
Opprettelse av Gruppen av europeiske reguleringsmyndigheter for elektrisk kraft og gass
14.11.2003

2005/146

01.07.2007
Åpenhet om gass- og elektrisitetspriser til industrien
01.07.1991
01.01.1994
Investeringsprosjekter av interesse for Fellesskapet i olje-, naturgass- og elektrisitetssektoren (endring)
17.06.1976
01.01.1994
Elektrisitettransittdirektivet
01.07.1991
01.01.1994
01.01.1994
Transitt av elektrisk kraft gjennom hovednett: ajourføring av liste
27.02.1999

2002/083

26.06.2002
Gassdirektivet: felles regler for det indre marked for gass (til 30.6.2004)
10.08.2000

2001/123

01.08.2002
01.01.2003
Elektrisitetsdirektivet 1996 (første): felles regler for det indre marked for elektrisk kraft (til 30.6.2004)
19.02.1997

1999/168

01.07.2000
17.05.2002
Transitt av naturgass gjennom overføringsnett: ajourføring av liste
31.12.1995

2002/083

26.06.2002

Sider