Justis- og innenriks

Forsiden - Velg område - Justis- og innenriks
Brukerundersøkelse igangsatt av Lovdata 18.10.2021
Lovdata ønsker å fornye, forbedre og integrere Europalov i Lovdatas teknologiplattform, og vil gjerne lære mer om hvordan sidene brukes. Vi setter stor pris på om du kan besvare noen korte spørsmål om hvem du er og hvordan du bruker Europalov. Brukerundersøkelsen besvares anonymt og tar ca. 3 minutter. Undersøkelsen er åpen ut oktober, og du finner den via denne lenken: https://forms.office.com/r/SqZ6aA8259 Ta gjerne kontakt på europalov@lovdata.no dersom du har andre innspill til oss!
Høring om initiativet for mulig revisjon av direktivet igangsatt av Kommisjonen 19.10.2021
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 4.8.2021 og kunngjort i EU-tidende 18.10.2021
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 20.7.2021 og kunngjort i EU-tidende 18.10.2021
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 18.8.2021 og kunngjort i EU-tidende 11.10.2021
Rådsbeslutning publisert i EU-tidende 11.10.2021
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 6.10.2021 med pressemelding
Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 30.9.2021
Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 29.9.2021
Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 29.9.2021
Dansk departementsnotat offentliggjort 10.9.2021
Samtykkeproposisjon og lovproposisjon fremmet av regjeringen 3.9.2021
EU vedtok i 2018 å opprette av et system for innreiseopplysninger og - tillatelser (ETIAS) for å styrke sikkerhetskontrollen med innreiser til Schengen-området. Ifølge forordningen må statsborgere i land som ikke er underlagt visumplikt i fremtiden innhente en enkel reisetillatelse for innreise til Schengen. ETIAS forvaltes av den europeiske grense- og kystvakt i tett samarbeid med Schengen-landene og Europol.
Samtykkeproposisjon og lovproposisjon fremmet av regjeringen 3.9.2021
Samtykkeproposisjon og lovproposisjon fremmet av regjeringen 3.9.2021

Sider