Justis- og innenriks

Forsiden - Velg område - Justis- og innenriks
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 2.3.2021 og kunngjort i EU-tidende 17.5.2021
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 12.5.2021
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 8.2.2021 og kunngjort i EU-tidende 10.5.2021
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 12.2.2021 og kunngjort i EU-tidende 3.5.2021
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 15.2.2021 og kunngjort i EU-tidende 19.4.2021
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 15.4.2021
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 23.12.2020 og kunngjort i EU-tidende 12.4.2021
Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 6.4.2021
Foto: Pixabay
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 25.3.2021. Høring om norsk gjennomføring igangsatt 26.3.2021 med frist 7.5.2021
Denne og to andre forordninger utvider anvendelsesområdet for Schengen-informasjonssystemet (SIS II) i kampen mot terrorisme, grense­overskridende kriminalitet og ulovlig migrasjon. SIS omfatter i dag 29 europeiske land, inkludert Norge. De tre rettsaktene omhandler SIS II til bruk for henholdsvis grensekontroll (dette faktaarket), bekjempelse av kriminaliet og retur av personer med ulovlig opphold.
Høring om norsk gjennomføring igangsatt 26.3.2021 med frist 7.5.2021
Høring om norsk gjennomføring igangsatt 26.3.2021 med frist 7.5.2021
Statusnotat publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 26.3.2021

Sider