Justis- og innenriks

Forsiden - Velg område - Justis- og innenriks
Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 27.7.2021
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 12.4.2021 og kunngjort i EU-tidende 26.7.2021
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 15.7.2021
Svensk departementsnotat offentliggjort 12.7.2021. Høring igangsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 14.7.2021
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 22.4.2021 og kunngjort i EU-tidende 12.7.2021
Anmodninger om fortolkning sendt til EU-domstolen 19.4.2021 og 21.4.2021 og kunngjort i EU-tidende 12.7.2021
Svensk departementsnotat offentliggjort 9.7.2021
Statusrapport lagt fram av Kommisjonen 29.6.2021
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 31.3.2021 og kunngjort i EU-tidende 28.6.2021
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 22.6.2021 med pressemelding. Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 23.4.2021 og kunngjort i EU-tidende 28.6.2021

Sider