Justis- og innenriks

Forsiden - Velg område - Justis- og innenriks
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 21.9.2023
Fortolkningsdom med pressemelding lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 21.9.2023
Kompromiss fremforhandlet av representanter fra Europaparlamentet og Rådet 20.9.2023
Tidligere: Foreløpig holdning (forhandlingsmandat) vedtatt av Rådet 10.6.2022
Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 20.9.2023. Omtale publisert av Helse- og omsorgsdepartementet 20.9.2023.
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 28.6.2023 og kunngjort i EU-tidende 18.9.2023
Utkast til direktiv lagt fram av Kommisjonen 7.9.2023 med tilbakemeldingsfrist 5.10.2023
Dansk departementsnotat offentliggjort 7.9.2023
Tidligere Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 4.7.2023
Notat om planlagt evaluering lagt fram av Kommisjonen 28.8.2023 med tilbakemeldingsfrist 25.9.2023
Notat om planlagt forordning lagt fram av Kommisjonen 3.8.2023 med frist 31.8.2023
Kompromiss fremforhandlet av representanter fra Europaparlamentet og Rådet 27.6.2023
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 19.6.2023
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 16.6.2023
Foreløpig holdning (forhandlingsmandat) vedtatt av Rådet 14.6.2023
Kompromiss fremforhandlet av representanter fra Europaparlamentet og Rådet 13.6.2023
Dansk departementsnotat (samlenotat) offentliggjort 13.6.2023. Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 13.6.2023
Puslespillbrikke med EU-flagg inn i brikke med norsk flagg (Shutterstock)
I EØS-komiteens møte 5. juli 2023 ble det vedtatt 12 beslutninger som innlemmer 15 nye rettsakter i EØS-avtalen. Arbeidet med å gjøre EU-regelverk til EØS-regelverk og veien fram til det er gjennomført i norsk rett kan du lese mer om på våre Lær-mer-sider; Om beslutningsprosessen.
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 8.6.2023
Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 7.6.2023 med frist 1.9.2023
Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 7.6.2023 med frist 1.9.2023

Sider